Освіта - сьогодні. Кар'єра - завтра. Успіх - завжди!

НАУКОВА БІБЛІОТЕКА СУЕМІз 1992 року в університеті працює наукова бібліотека, головна функція якої – ефективне інформаційне забезпечення навчального процесу і наукових досліджень. Сьогодні бібліотека є розгалуженим і багатофункціональним науково-методичним комплексом.

Основними завданнями бібліотеки є:

  • якісне обслуговування читачів. Для цього в бібліотеці працюють абонемент та 2 читальні зали;
  • науково обґрунтоване комплектування фонду бібліотеки науковою та навчальною літературою відповідно до профілю університету, інформаційних потреб студентів та викладачів, карт методичного забезпечення спеціальностей;
  • упровадження нових форм оперативного та якісного інформаційного і бібліотечного обслуговування студентів, професорсько-викладацького складу та співробітників університету згідно з їхніми інформаційними запитами;
  • удосконалення інформаційно-бібліографічної та масової роботи.

З 2006 року бібліотека використовує інформаційну систему „ІРБІС” для ведення електронного каталогу, що дає змогу: 

  • здійснювати швидкий пошук літератури, яка наявна в науковій бібліотеці, для написання бібліографічного опису при оформленні методичних посібників;
  • контролювати надходження нової літератури,
  • здійснювати швидкий пошук літератури, яка наявна в науковій бібліотеці, для написання контрольних, курсових, дипломних робіт.

З 2009 року функціонує електронна бібліотека – інформаційна система електронних документів, які зберігаються у повнотекстовому вигляді та можуть надавати користувачеві інформацію в зручному вигляді через корпоративну мережу університету. Налагоджений постійний зв'язок з провідними видавництвами України та книготорговельними фірмами. Викладачі мають змогу ознайомиться з прайсами видавництв та їхніми тематичними планами.

Загальний фонд навчальної та наукової літератури бібліотеки становить 71 тисячу примірників. Поповненню фонду потрібною літературою сприятиме також і створений нещодавно обмінний фонд бібліотеки.

Фонд бібліотеки комплектується також за рахунок періодичних видань. Усього на 2019 р. передплачено 74 найменування газет та журналів з усіх напрямів діяльності університету.

Головними пріоритетами діяльності працівників наукової бібліотеки є постійне поліпшення рівня обслуговування викладачів та студентів, забезпечення широкого доступу користувачів до світових інформаційних ресурсів.