Освіта - сьогодні. Кар'єра - завтра. Успіх - завжди!

НАВЧАЛЬНО-ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ ВІДДІЛ


Навчально-організаційний відділ забезпечує планування, організацію та управління навчальною діяльністю університету, здійснює контроль за якістю та ефективністю навчального процесу, облік і звітність з питань навчально-організаційної роботи, координує навчально-організаційну діяльність кафедр.

Основні напрямки роботи:

 • підготовка, узгодження та затвердження графіків навчального процесу;
 • складання розкладу занять, установчих та екзаменаційних сесій студентів денної та заочної форм навчання;
 • розподіл i закріплення навчальних аудиторій за кафедрами університету,  контроль за їх використанням;
 • узгодження навчальних планів та підготовка робочих навчальних планів спеціальностей;
 • розрахунок,  аналіз та узгодження обсягів навчального навантаження та контроль за його  виконанням;
 • забезпечення структурних пiдроздiлiв бланками навчальної документації;
 • контроль за проведенням аудиторних занять та розкладів заліково-екзаменаційних сесій;
 • оформлення навчальної документації:
 •  визначення, організація та контроль за ліквідацією академічної різниці та  академічних заборгованостей;
 • проведення індивідуальної роботи зі студентами та їх батьками  щодо аналізу успішності та відвідування занять;
 • організація та контроль за проведенням державної атестації;
 • здійснення своєчасного та об’єктивного контролю знань студентів;
 • органiзацiя видачі документів про освіту;
 • формування в межах своєї компетенції звітів, довідок, аналітичної інформації тощо;
 • робота з відокремленими структурними підрозділами;
 • участь та організаційна підтримка проведення загально - університетських заходів.

Контакти: кімната 11, тел. (0472) 32 - 79 - 83