Освіта - сьогодні. Кар'єра - завтра. Успіх - завжди!Кафедра інформаційної, бібліотечної, архівної справи та соціально-гуманітарних дисциплін


Кафедра здійснює підготовку фахівців за освітньо-професійною програмою «Документознавство та інформаційна діяльність» в межах спеціальності «Інформаційна, бібліотечна та архівна справа». Терміни навчання за освітніми ступенями: «бакалавр» – 4 роки, «магістр» – 1,5 року. Форми навчання: денна, заочна, заочно-дистанційна.

Колектив кафедри об’єднує науково-педагогічних працівників, які мають високий рівень фахової підготовки, досвід викладання у вищій школі, значний науковий доробок.

Кафедра виконує завдання – забезпечити підприємства й організації України кваліфікованими кадрами – документознавцями та інформаційними аналітиками, які вміють працювати за новітніми принципами й технологіями, готові до самоорганізації, генерування і реалізації нових ідей, постійного вдосконалення, здатних за будь-яких непередбачених обставин забезпечувати виконання як поточних, так і перспективних планів.

Студенти здобувають знання, вміння і навички з таких професійно-орієнтованих дисциплін: «Документознавство», «Інформаційно-аналітична діяльність», «Основи електронного урядування», «Інформаційний менеджмент», «Комп’ютерна графіка і верстка», «Гіпертекст і гіпермедіа», «Інтернет-технології та ресурси», «Документаційне забезпечення управління», «Комп’ютерні технології документно-інформаційної галузі», «Управління проектами інформатизації», «Автоматизований документообіг корпоративних систем», «Документальні публікації в електронному форматі» та ін.

Освітній процес забезпечено фаховою літературою, посібниками, методичними рекомендаціями, програмами з курсів як обов’язкової, так і вибіркової складової. На кафедрі працює наукова школа з напряму досліджень «Актуальні проблеми сучасного документознавства, методології та практики підготовки фахівців з документознавства та інформаційної діяльності». Викладачі і студенти кафедри беруть активну участь у наукових конференціях, організовують науково-практичні семінари, круглі столи, інтелектуальні змагання, навчальні екскурсії. Щорічно до Всесвітнього дня інформації кафедра влаштовує брейн-ринг між студентами різних курсів з актуальних питань обраної професії.

Брейн-ринг між студентами кафедри з нагоди Всесвітнього дня інформації

Індивідуальний підхід до кожного студента є запорукою позитивного результату роботи викладачів кафедри. Кафедра постійно піклується про високу фахову підготовку фахівців: забезпечує системний моніторинг розвитку галузі документно-інформаційних комунікацій; організовує спільні дослідження викладачів і студентів, присвячені найбільш актуальним проблемам документознавства та інформаційної діяльності; займається пошуком і впровадженням у навчальний процес інновацій та сучасних технологій (електронне навчання, автоматизований контроль, тренінги); розробляє й видає актуальні навчальні посібники з дисциплін документознавчо-інформаційного циклу.

Виконання і захист лабораторних робіт з курсу «Інтернет-технології та ресурси»

Особливий акцент в освітньому процесі звернено на професійно-практичну підготовку студентів. Базами практики для студентів є провідні підприємства, установи й організації різних форм власності: органи влади і місцевого самоврядування, бібліотеки різних типів, пенсійні фонди, соціальні служби, банки, служби документаційного забезпечення підприємств тощо. Тут студенти можуть поглибити і закріпити знання, набуті у процесі навчання, розвинути навички практичної діяльності, набути досвіду роботи з документами й інформацією, підготуватися до самостійної роботи на посадах, що передбачені кваліфікаційною характеристикою.

Кафедра співпрацює з наступними установами, навчальними закладами: Харківською державною академією культури, Одеським національним політехнічним університетом, Черкаським національним університетом ім. Богдана Хмельницького, Українською академією друкарства (м. Львів), Державним архівом Черкаської області, Черкаським державним центром науки, інновацій та інформатизації, Черкаським науково-дослідним інститутом техніко-економічної інформації в хімічній промисловості та ін.

Випускники спеціальності «Інформаційна, бібліотечна та архівна справа»

Кафедра пишається своїми випускниками, які займають провідні посади в обласних та міських держадміністраціях, територіальних органах міністерств, відомств, архівних і бібліотечних установах, в адміністративних, кадрових та діловодних службах державних і комерційних організацій, управліннях документального забезпечення фінансових і банківських структур.

Якщо ви бажаєте здобути якісну освіту, що відповідає європейським стандартам, кафедра інформаційної, бібліотечної, архівної справи та соціально-гуманітарних дисциплін Східноєвропейського університету чекає на вас!

Запрошуємо абітурієнтів та їхніх батьків у будь-який час завітати до нашого навчального закладу і більше довідатися про спеціальність, ознайомитися з перевагами та перспективами на майбутнє. Під час зустрічі ви зможете відвідати лабораторії, навчальні аудиторії, а також поспілкуватися з викладачами і отримати відповіді на всі запитання.

Адреса: м. Черкаси, вул. Нечуя Левицького, 16

Тел.: 099) 105-27-71, (0472) 50-45-46 – відповідальний секретар приймальної комісії

Електронна пошта: cim@cim.uch.net, kaf-did@cim.uch.net