Освіта - сьогодні. Кар'єра - завтра. Успіх - завжди!

КАФЕДРА ЕКОНОМІКИ, ОБЛІКУ І ОПОДАТКУВАННЯ

 

Підготовку фахівців за освітніми програмами «Економіка підприємства» та «Облік і оподаткування» здійснює висококваліфікований професорсько-викладацький склад, доктори та кандидати наук.

Колектив кафедри об’єднує фахівців, які мають високий рівень фахової підготовки, багаторічний досвід роботи у вищій школі, різних галузях національної економіки, наукових установах. Таким чином поєднується педагогічний, виробничий і науковий досвід, який передається студентам. Викладачі спеціалізуються за різними напрямами облікової, аналітичної та аудиторської діяльності, економічної діагностики підприємств.

Оснащення для візуального супроводження лекційних і практичних занять забезпечує сучасний рівень навчального процесу та організації науково-дослідної роботи студентів. Викладачі активно застосовують прогресивні методи навчання з використанням інноваційних технологій: відеоконференції для дистанційних лекцій, семінари, ділові ігри, електронне тестування, тренінги. На кафедрі використовуються контролюючі, навчаючі системи, комп’ютерне наочне супроводження занять зі спеціальних дисциплін.

Викладачі готують та постійно оновлюють навчально-методичні матеріали, конспекти лекцій з усіх дисциплін і розміщують у вільному для студентів доступі в електронній базі системи дистанційного навчання «Прометей».

При кафедрі працює студентські наукові товариства «Баланс» та «Інвестор», які студенти відвідують з метою удосконалення таких необхідних успішному економісту та бухгалтеру якостей як комунікабельність, коректність проведення облікових операцій, вміння керувати та аналізувати фінансово-господарську діяльність підприємства. Студенти активно займаються науково-дослідною діяльністю, беруть участь у науково-практичних конференціях, олімпіадах, наукових семінарах та конкурсах.

Кафедра економіки, обліку і оподаткування співпрацює з такими установами і організаціями:

 1. Державна податкова інспекція у м. Черкаси Головного управління ДФС у Черкаській області (інформаційні послуги, тематичні зустрічі, семінари з актуальних проблем оподаткування);
 2. Головне управління статистики у Черкаській області (проведення круглих столів, консультацій);
 3. Федерація професійних бухгалтерів і аудиторів (підвищення кваліфікації, участь у конференціях, тренінгах і семінарах);
 4. Асоціація сертифікованих бухгалтерів (підготовка і проходження сертифікації);
 5. Редакція газети «Все про бухгалтерський облік» (консультативне, інформаційно-методичне забезпечення, участь студентів у конкурсах, акціях та проектах);
 6. Мережа крамниць електронних послуг «Твій час» (представник мережі Партнерів Групи компаній «Інтелект-Сервіс»).

Крім цього, кафедра співпрацює з багатьма роботодавцями Черкас і Черкаської області, що дозволяє сприяти працевлаштуванню кращих випускників і студентів старших курсів.


Спеціальність «Облік і оподаткування»


Спеціальність «Облік і оподаткування» відкриє для вас усі аспекти й принципи формування облікової і звітної інформації, яка використовується для управління підприємством. Східноєвропейський університет дає можливість отримати сучасну освіту, що поєднує багатогранні знання обліковця і податківця, економіста і аналітика, аудитора і фінансиста, менеджера і науковця. Такі знання необхідні кожному керівнику і приватному підприємцю, будь-якій освіченій людині.


Майбутні фахівці отримують ґрунтовні знання з обліку і оподаткування у різних сферах підприємницької діяльності, банках, бюджетних установах; фінансового, податкового та управлінського обліку; аудиту; інформаційних систем і технологій обліку; міжнародних стандартів обліку і звітності; бізнес-планування, бюджетування; трудового та господарського законодавства.

Студенти спеціальності «Облік і оподаткування» навчаються основам роботи зі спеціалізованим програмним забезпеченням бухгалтерського обліку 1С: Бухгалтерія, M.E.Doc, Клієнт-Банк та іншими.


Східноєвропейський університет забезпечує підготовку фахівців з обліку і оподаткування високого професійного рівня для підприємств різних галузей економіки, малого і середнього бізнесу, установ і організацій державного сектору, фіскальних та контролюючих органів, фінансово-кредитних, банківських установ, органів влади і управління тощо. Протягом навчального процесу студенти вивчають такі дисципліни:

 1. Фінансовий облік
 2. Управлінський облік
 3. Міжнародні стандарти обліку і звітності
 4. Облік і звітність в оподаткуванні
 5. Податковий аудит
 6. Облік в установах державного сектору
 7. Державний фінансовий контроль
 8. Облік в банках
 9. Організація і методика аудиту
 10. Методи й моделі прийняття рішень в аналізі і аудиті
 11. Судово-бухгалтерська експертиза
 12. Обліково-аналітичне забезпечення економічної безпеки підприємства та інші

Випускники спеціальності «Облік і оподаткування» можуть працювати на посадах: головного бухгалтера, фінансового директора підприємства, установи та організації; головного спеціаліста; заступника головного бухгалтера, бухгалтера окремих секторів; бухгалтера-експерта; керівника фінансових і економічних підрозділів; аудитора, внутрішнього аудитора, державного аудитора; податкового інспектора, податкового агента, податкового консультанта; касира-експерта; інспектора-ревізора; інспектора з контролю за цінами; консультанта з економічних питань, економічного радника; економіста з бухгалтерського обліку та аналізу господарської діяльності; економіста з податків і зборів, з фінансової роботи, із ціноутворення; фінансового аналітика, аналітика з інвестицій і кредитування; викладача закладів вищої, середньої та професійної освіти, асистента, наукового співробітника та ін.


Освітня програма «Економіка підприємства»


Обираючи сферу економіки підприємства, ви не помилитеся: найпрестижніші і високооплачувані професії саме тут. І, попри всі розмови про перенасичення ринку економістами, фахівці цієї сфери, як і раніше, мають попит. Сьогодні вони потрібні найрізноманітнішим організаціям – від великих компаній до малих приватних фірм. Знаючи сильні і слабкі сторони підприємства, саме економіст може запропонувати найефективнішу стратегію розвитку.


Під час навчання за програмою «Економіка підприємства» у студентів формуються професійні компетенції з бізнес-моделювання, обґрунтування проектних рішень, організації операційної діяльності та внутрішньогосподарських виробничих відносин, консультування з економічних питань, викладання економіки в закладах освіти. Набуття цих знань формується під час таких дисциплін:

 • Економіка підприємства;
 • Економічний аналіз;
 • Економіка праці і соціально-трудові відносини;
 • Економічні моделі виробничої діяльності;
 • Планування і контроль на підприємстві;
 • Формування бізнес-моделі підприємства;
 • Стратегічне управління підприємством;
 • Управління потенціалом підприємства;
 • Економічне обґрунтування проектів у підприємницькій діяльності;
 • Інвестиційний розвиток підприємства;
 • Інтелектуальний бізнес тощо.

Підготовка фахівців з економіки підприємства здійснюється із застосуванням активних форм і методів навчання – тренінгів, онлайн-курсів, розробки групових проектів, обговорення практичних ситуацій (кейсів) в міні-групах, зокрема за участю фахівців провідних підприємств України.

Студенти представляють власні проекти на конкурсі бізнес-планів

Наш випускник – це, передусім, аналітик, який не тільки допомагає вибрати правильне рішення під час виникнення проблемної ситуації, але й дозволяє цю ситуацію передбачити й попередити. Фахівець володіє сучасними засобами аналізу й прогнозування економічних ситуацій, а також управління економічними об'єктами в ринкових умовах, сам здатний організувати й очолити роботи з організації, може з успіхом керувати будь-яким функціональним підрозділом в організаційній системі управління. Крім того, ґрунтовні економічні знання дають можливість випускнику за освітньою програмою «Економіка підприємства» розпочати свою справу і ефективно займатися підприємницькою діяльністю.

Випускники Східноєвропейського університету працюють у різних галузях економіки України. Це – промислові підприємства, банки, державна митниця, контрольно-ревізійна та податкова служби, органи соціального забезпечення та страхування, служби державних адміністрацій та інші. Серед них є підприємці, головні бухгалтери, економісти, експерти-аналітики, аспіранти, викладачі, наукові співробітники та ін.

Якщо ви бажаєте здобути якісну освіту, що відповідає європейським стандартам, Східноєвропейський університет чекає на вас!

Запрошуємо абітурієнтів та їхніх батьків у будь-який час завітати до нашого навчального закладу і більше довідатися про спеціальність, ознайомитися з перевагами та перспективами на майбутнє. Під час зустрічі ви зможете відвідати лабораторії, навчальні аудиторії, а також поспілкуватися з викладачами і отримати відповіді на всі хвилюючі вас питання.

Шановні абітурієнти! Якщо ви хочете отримати сучасну і престижну професію – запрошуємо навчатися за спеціальністю «Облік і оподаткування»!

Наша адреса: м. Черкаси, вул. Нечуя-Левицького, 16

Тел.: (099) 105-27-71, (0472) 50-45-46 – відповідальний секретар приймальної комісії, (096) 474-38-28 – завідувач сектору обліку і оподаткування

Електронна пошта: kaf-ebo@cim.uch.net, glm_foreman@ukr.net