Освіта - сьогодні. Кар'єра - завтра. Успіх - завжди!

ТУРИЗМ

 

Східноєвропейський університет здійснює підготовку бакалаврів за спеціальністю «Туризм». Термін навчання: 4 роки. Форми навчання: денна, заочна, заочно-дистанційна.

У Коледжі економіки і управління, створеному при університеті, в межах цієї спеціальності готують фахових молодших бакалаврів за освітньо-професійною програмою «Туристичне обслуговування». Терміни навчання: на базі 9-ти класів – 3 роки 6 місяців (денна), на базі 11-ти класів – 2 роки 6 місяців (денна, заочна).

Професорсько-викладацький колектив об’єднує науково-педагогічних працівників, які мають високий рівень фахової підготовки, досвід викладання у вищій школі, значний науковий доробок.

Студенти здобувають знання, вміння і навички з таких професійно-орієнтованих дисциплін: «Туристичне країнознавство», «Туристичне краєзнавство», «Організація туристичних подорожей», «Менеджмент туризму», «Управління якістю туристичних послуг», «Організація екскурсійних послуг», «Економіка туризму» та інші.

Науково-дослідна робота спрямована на дослідження актуальних проблем розвитку туризму в регіоні. Члени кафедри туризму є авторами та співавторами монографій, статей у фахових виданнях, тез у збірниках матеріалів конференцій, присвячених різним аспектам становлення та розвитку туризму. Також викладачі активно проводять краєзнавчі дослідження, до яких залучається студентська молодь.

Студенти на практичному навчанні в Буковелі

Викладачі і студенти беруть активну участь у наукових конференціях, організовують науково-практичні семінари, круглі столи, навчальні екскурсії, відвідують спеціалізовані виставки. Щорічно до Дня туризму кафедра туризму влаштовує поїздки і пікніки.

День туризму в «Зерноленді», с. Івківці Чигиринського району

Особливий акцент в освітньому процесі звернено на професійно-практичну підготовку студентів. Практика передбачає ознайомлення з реальними умовами функціонування підприємств туристичної сфери, з нормативною документацією, що регулює їхню діяльність, оформленням первинних документів, новими формами обслуговування споживачів у туристичних підприємствах, надбання професійних вмінь і навичок фахівця з технології туристичного обслуговування.

Студентська молодь вивчала особливості лікувально-оздоровчого туризму Львівщини

Під час практики студенти виконують професійні обов’язки менеджерів, екскурсоводів, аніматорів, гідів-перекладачів та ін.

При кафедрі туризму діє навчально-науково-виробничий центр «Туристична агенція», навчання в якому забезпечує засвоєння знань, отриманих під час аудиторних занять, і сприяє розвитку практичних умінь студентів.

Географія проходження практики наших студентів із кожним роком розширюється. Вихованці кафедри вже неодноразово проходили стажування в Німеччині, Греції, Туреччині. Причому за кордоном практиканти отримують ще й гідні зарплати та мають змогу відпочити в курортних місцевостях і помилуватися їхніми мальовничими краєвидами.

Студентка спеціальності «Туризм» на практиці в Німеччині

Безумовною запорукою успішної професійної діяльності фахівців у туристичній галузі є знання кількох іноземних мов та здатність вільно ними спілкуватися. Саме тому навчальним планом передбачено поглиблене вивчення двох іноземних мов (англійська та німецька).

Випускники спеціальності «Туризм» працюють у туристично-рекреаційному господарстві на посадах директора комплексу (оздоровчого, спортивного, туристського), керівника туристичного підприємства, завідувача бюро (подорожей, екскурсій), начальника туристської бази, консультанта з туризму, спеціалістів в органах державної влади і місцевого самоврядування, менеджерів турфірм, екскурсоводів тощо.

Якщо ви бажаєте здобути якісну освіту, що відповідає європейським стандартам, Східноєвропейський університет чекає на вас!

Запрошуємо абітурієнтів та їхніх батьків у будь-який час завітати до нашого навчального закладу і більше довідатися про спеціальність, ознайомитися з перевагами та перспективами на майбутнє. Під час зустрічі ви зможете відвідати лабораторії, навчальні аудиторії, а також поспілкуватися з викладачами і отримати відповіді на всі запитання.

Наша адреса: м. Черкаси, вул. Нечуя-Левицького, 16

Тел.: 099)105-27-71, (0472)50-45-46 – відповідальний секретар приймальної комісії

Електронна пошта: cim@cim.uch.net, kaf-kaf-tgrs@cim.uch.net