Освіта - сьогодні. Кар'єра - завтра. Успіх - завжди!

МАРКЕТИНГ


 

Східноєвропейський університет економіки і менеджменту є єдиним вищим навчальним закладом в Черкаській області, в якому готують фахівців у галузі маркетингу. Підготовка фахівців спеціальності «Маркетинг» здійснюється з 1992 року. Терміни навчання за освітніми ступенями: «бакалавр» – 4 роки, «магістр» – 1,5 року. Форми навчання: денна, заочна, заочно-дистанційна.

У Коледжі економіки і управління, що діє при університеті, за цією спеціальністю готують фахових молодших бакалаврів.

Освітній процес забезпечують доктори та кандидати економічних наук, які мають високий рівень фахової підготовки, багаторічний досвід роботи у вищій школі, значний науковий доробок.

Навчальні плани відповідають сучасним вимогам роботодавців.  Студенти отримують знання, вміння і навички з таких професійно-орієнтованих дисциплін: «Промисловий маркетинг», «Маркетингове ціноутворення», «Товарознавство», «Рекламний менеджмент», «Інтернет- маркетинг», «Логістика», «Рекламний креатив», «Мерчендайзинг», «Брендинг» та ін.

Освітній процес забезпечено фаховою літературою, посібниками, методичними рекомендаціями, програмами з курсів як обов’язкової, так і вибіркової складової.

Викладачі і студенти кафедри маркетингу беруть активну участь у наукових конференціях, організовують науково-практичні семінари, круглі столи, інтелектуальні змагання, навчальні екскурсії. Результати наукової роботи узагальнюються та представляються на щорічних днях науки університету. Підсумковим видом наукової роботи студентів є дипломний проект, який демонструє рівень професійної підготовки майбутнього фахівця.

Особливий акцент в освітньому процесі звернено на професійно-практичну підготовку студентів. Базами практик є державні установи і підприємства різних форм власності, зокрема відділи маркетингу, реклами, постачання та збуту. Студенти отримують практичні знання з розробки різних видів реклами, маркетингових програм, планування та проведення маркетингових досліджень.

Із метою підготовки конкурентоспроможних фахівців університет  співпрацює з потенційними роботодавцями. Співпраця здійснюється за такими напрямами: забезпечення студентів базами практики й стажування, проведення майстер-класів і круглих столів, читання лекцій відомими фахівцями-практиками у галузі маркетингу, участь в науково-дослідній роботі, працевлаштування.

По завершенню навчання випускники-маркетологи успішно вирішують комплекс завдань ринкових досліджень і прогнозів продажу, забезпечують надійну основу для успішних ділових операцій підприємств і фірм маркетингової орієнтації.

Подальша кар’єра випускників спеціальності знаходить своє місце у таких напрямах господарської діяльності як: комерційна діяльність (економіст-маркетолог, спеціаліст з маркетингу, начальник відділу збуту, начальник відділу маркетингу, заступник директора з питань маркетингу, комерційний директор тощо); рекламна діяльність (менеджер із реклами, організатор акцій з просування товару, мерчендайзер та супервайзер, начальник відділу реклами, начальник відділу взаємодії з громадськістю, бренд-менеджер, копірайтер); торговельна діяльність (менеджер відділу маркетингу продовольчих супер- та гіпермаркетів, старший продавець, начальник відділу постачання, начальник відділу збуту).

Успішні випускники кафедри маркетингу: І. Литвин – комерційний директор «Рост медіа»; Н. Скомороха – менеджер проектів групи компаній «MOYO»; І. Довгань – начальник відділу маркетингу ТОВ «Будинок торгівлі»; С. Вовк – начальник відділу пластикових карток ЧФ «Приватбанк»; А. Гусляков – менеджер з маркетингу ПАТ «Азот»; Ю. Капустіна – менеджер з маркетингу ТОВ «Меблі Меркс» та ін.

Якщо вас не влаштовує одноманітне життя, обирайте спеціальність «Маркетинг»! Це найдинамічніша, сучасна і потрібна професія! Запрошуємо вас разом із батьками в будь-який час завітати до нашого навчального закладу і більше довідатися про спеціальність, ознайомитися з перевагами та перспективами на майбутнє. Під час зустрічі ви зможете відвідати лабораторії, навчальні аудиторії, а також поспілкуватися з викладачами і отримати відповіді на всі запитання.

Кафедра маркетингу, фінансів, банківської справи та страхування Східноєвропейського університету чекає на вас!

 

Наша адреса: м. Черкаси, вул. Нечуя-Левицького, 16.

Тел.: (099) 105-27-71, (0472) 50-45-46 – відповідальний секретар приймальної комісії

Електронна пошта: cim@cim.uch.net, kaf-mark@cim.uch.net