Освіта - сьогодні. Кар'єра - завтра. Успіх - завжди!

ПРАВО

 

Юрист – це одна з найбільш поширених, необхідних і високооплачуваних професій у цивілізованому суспільстві.

Східноєвропейський університет здійснює підготовку фахівців за спеціальністю «Право». Терміни навчання за освітніми ступенями: «бакалавр» – 4 роки, «магістр» – 1,5 року. Форми навчання: денна, заочна, заочно-дистанційна.

Фахових молодших бакалаврів за цією спеціальністю готують у Коледжі економіки і управління, створеному при університеті. Терміни навчання: на базі 9-ти класів – 3 роки 10 місяців (денна), на базі 11-ти класів – 2 роки 10 місяців (денна, заочна).

Професорсько-викладацький склад кафедр приватного і публічного права – доктори та кандидати юридичних наук, які мають високий рівень фахової підготовки, багаторічний досвід роботи у вищій школі, значний науковий доробок.

Студенти отримують знання, вміння і навички з таких професійно-орієнтованих дисциплін: «Теорія держави і права», «Конституційне право України», «Цивільне та сімейне право», «Цивільний процес», «Трудове право», «Господарське право», «Аграрне право», «Кримінальне право», «Кримінальний процес», «Кримінально-виконавче право», «Судова медицина та психіатрія» та ін.

Науково-дослідна робота спрямована на дослідження актуальних проблем розвитку юридичної науки. Члени кафедр є авторами та співавторами монографій, статей у фахових виданнях, тез у збірниках матеріалів конференцій, присвячених різним аспектам становлення та розвитку права.

Всеукраїнська науково-практична конференція «Проблеми вдосконалення економіко-правової системи України на сучасному етапі розвитку громадянського суспільства»

Велику увагу викладачі приділяють залученню до наукової роботи студентів. При кафедрах успішно працюють студентські наукові товариства «Феміда» (з проблем цивільного та сімейного права) та «Егіда» (з проблем конституційного права). Учасники товариств під керівництвом викладачів активно беруть участь у міжвузівських предметних олімпіадах, конкурсах, стипендіальній програмі фонду Віктора Пінчука «Завтра. UA» тощо.

Неабияке значення в освітньому процесі відіграє використання інтерактивних форм навчання. Із цією метою проводяться навчальні судові засідання, де студенти демонструють не лише знання права, а й ораторські здібності. До того ж в навчальному закладі є спеціально облаштована аудиторія – навчальна зала судових засідань.

Моделювання судового засідання

Завдяки такому формату занять студенти отримують можливість застосувати теоретичні знання в практичних ситуаціях, що сприяє ефективному засвоєнню навичок правничої грамотності, підвищенню рівня правової культури, формуванню логіко-правового мислення, професійної поведінки в залі суду.

Традиційно юридичні кафедри проводять серед студентів загальноуніверситетські й міжвузівські брейн-ринги з актуальних питань обраної професії. Із нагоди професійного свята – Дня юриста – щороку організовуються різноманітні поїздки, що є чудовою нагодою для невимушеного спілкування студентів і викладачів за межами навчальних аудиторій.

День юриста – на Чигиринщині!

Особливий акцент в освітньому процесі звернено на професійно-практичну підготовку студентів. Майбутні юристи опановують спеціальність в територіальних органах МВС України, Міністерства юстиції, Державної виконавчої служби України, Державної фіскальної служби України, прокуратури, в судах різних інстанцій, юридичних фірмах тощо.

Понад 15 років в університеті діє навчально-науково-виробничий центр «Юридична клініка», де студенти мають змогу застосувати на практиці свої знання, надаючи правову допомогу громадянам міста та області.

Прийом громадян у правничій клініці

Університет пишається своїми випускниками, які працюють на керівних посадах, юрисконсультами, спеціалістами в юридичних відділах органів державної влади та місцевого самоврядування, підприємств, установ і організацій, займаються приватною юридичною практикою.

Урочисте вручення дипломів випускникам

Якщо ви бажаєте здобути якісну юридичну освіту, що відповідає європейським стандартам, Східноєвропейський університет чекає на вас!

Запрошуємо абітурієнтів та їхніх батьків у будь-який час завітати до нашого навчального закладу і більше довідатися про спеціальність, ознайомитися з перевагами та перспективами на майбутнє. Під час зустрічі ви зможете відвідати лабораторії, навчальні аудиторії, а також поспілкуватися з викладачами і отримати відповіді на всі запитання.

Наша адреса: м. Черкаси, вул. Нечуя-Левицького, 16

Тел.: (099) 105-27-71, (0472) 50-45-46 – відповідальний секретар приймальної комісії

Електронна пошта: cim@cim.uch.net, kaf-pravo@cim.uch.net