Освіта - сьогодні. Кар'єра - завтра. Успіх - завжди!

ГОТЕЛЬНО-РЕСТОРАННА СПРАВА

 

Східноєвропейський університет здійснює підготовку фахівців за спеціальністю «Готельно-ресторанна справа». Терміни навчання за освітніми ступенями: «бакалавр» – 4 роки, «магістр» – 1,5 року. Форми навчання: денна, заочна, заочно-дистанційна.

Готельно-ресторанний бізнес – одна з найбільш перспективних і швидкозростаючих галузей, що приносить по всьому світу мільйонні прибутки.

Кафедра готельно-ресторанної справи готує висококваліфікованих фахівців, здатних аналізувати, формулювати і вирішувати проблеми розвитку підприємств готельного та ресторанного бізнесу.

Колектив кафедри об’єднує науково-педагогічних працівників, які мають високий рівень фахової підготовки, досвід викладання у вищій школі, значний науковий доробок.

Освітній процес побудований із аудиторних занять і практичної підготовки. Студенти отримують знання, вміння і навички з таких професійно-орієнтованих дисциплін: «Організація готельного господарства», «Організація ресторанного господарства», «Технологія продукції ресторанного господарства», «Менеджмент готельного підприємства», «Сервісологія», «Інноваційні технології у готельному господарстві», «Інноваційні ресторанні технології» та інші.

Воркшоп готельно-ресторанного бізнесу та туризму

В освітній процес активно впроваджуються інноваційні та інформаційні технології. Зокрема, викладачі розробили курси дисциплін для заочно-дистанційної форми навчання і проводять роботу зі студентами у формі дистанційного тестування з використанням системи «Прометей».

Науково-дослідна робота спрямована на дослідження актуальних проблем розвитку готельного і ресторанного господарства в регіоні. Члени кафедри є авторами та співавторами монографій, статей у фахових виданнях, тез у збірниках матеріалів конференцій, присвячених різним аспектам становлення і розвитку індустрії гостинності. Щороку студенти беруть участь у наукових конференціях університету та інших вищих навчальних закладів України. Паралельно з освітнім процесом викладачами організовуються навчальні екскурсії та відвідування спеціалізованих виставок.

Тиждень дуального навчання в Карпатах

У тематичних планах лабораторних робіт передбачені майстер-класи відомих шеф-кухарів України та світу з кулінарного і кондитерського мистецтва, молекулярної технології, виїзні заняття у закладах ресторанного господарства м. Черкаси, м. Києва, м. Львова.

На базі кафедри працює навчально-науково-виробничий центр «Навчальний готель і ресторан». Навчання у ННВЦ спрямоване на формування ґрунтовних знань технології та організації обслуговування у підприємствах ресторанного і готельного бізнесу, специфіки роботи їхнього персоналу у регіоні та запитів роботодавців за кордоном. По завершенню навчання слухачі отримують відповідний сертифікат.

Випускники-магістри спеціальності «Готельно-ресторанна справа»

Практична підготовка студентів спеціальності також передбачає щорічну практику як у закладах готельно-ресторанного бізнесу міста Черкаси, Черкаської та інших областей України, так і за кордоном.

Кафедра готельно-ресторанної справи активно співпрацює з Асоціацією кулінарів України, що дозволяє студентам брати участь у міжнародних змаганнях із кулінарної справи, запозичувати досвід впровадження новітніх тенденцій ресторанного сервісу, бути обізнаними із сучасними вимогами до здійснення процесів обслуговування споживачів. Все це сприяє підготовці конкурентоспроможних фахівців, здатних задовольнити потреби як українських, так і іноземних клієнтів.

Практичні заняття в готелі «Optima Черкаси»

Випускники спеціальності працюють на підприємствах ресторанного і готельного господарства різних форм власності та в їхніх структурних підрозділах на посадах: директор готелю; директор ресторану; менеджер готельно-ресторанного бізнесу; адміністратор служби прийому та розміщення у готелі; адміністратор ресторану; завідувач виробництвом ресторану; метрдотель та ін.

Одним словом – на студентів спеціальності «Готельно-ресторанна справа» чекає багато захоплюючих занять, цінних тренінгів, майстер-класів і, звичайно ж, практики! Стажування за кордоном, академічні обміни, програми подвійного диплома – все для вас, шановні студенти! Світ готельного і ресторанного бізнесу відкритий для Вас!

У будь-який час ви можете завітати до нашого навчального закладу і більше довідатися про спеціальність, ознайомитися з перевагами та перспективами на майбутнє. Під час зустрічі ви матимете змогу відвідати лабораторії, навчальні аудиторії, а також поспілкуватися з викладачами і отримати відповіді на всі запитання.

Наша адреса: м. Черкаси, вул. Нечуя-Левицького, 16.

Тел.: (099)105-27-71, (0472)50-45-46 – відповідальний секретар приймальної комісії

Електронна пошта: cim@cim.uch.net, kaf-tgrs@cim.uch.net