Освіта - сьогодні. Кар'єра - завтра. Успіх - завжди!

ФІНАНСИ, БАНКІВСЬКА СПРАВА ТА СТРАХУВАННЯ


 

Спеціальність «Фінанси, банківська справа та страхування» є однією з провідних у підготовці фінансистів. Терміни навчання за освітніми ступенями: «бакалавр» – 4 роки, «магістр» – 1,5 року. Форми навчання: денна, заочна, заочно-дистанційна.

Освітній процес забезпечують доктори та кандидати економічних наук, а також фахівці банківської та страхової справи. Щороку співробітники кафедри фінансів і кредиту проходять підвищення кваліфікації, що дозволяє під час викладання дисциплін поєднувати теоретичні аспекти з практичними навичками. Викладачі беруть активну участь у наукових конференціях, симпозіумах і круглих столах як в Україні, так і за кордоном.

Науково-дослідна робота спрямована на дослідження актуальних проблем розвитку фінансової, банківської і страхової систем. Члени кафедри є авторами та співавторами монографій, статей у фахових виданнях, тез у збірниках матеріалів конференцій. На кафедрі виконуються науково-дослідні теми на замовлення державних та приватних структур із залученням студентів-магістрів, а основні результати дослідження імплементуються у навчальний процес під час проведення лекційних і практичних занять.

Нагородження студентки грамотою за зразкове ставлення до навчального процесу та активну участь у громадському житті

Студенти отримують знання, вміння і навички з таких професійно-орієнтованих дисциплін: «Фінансовий менеджмент», «Страховий менеджмент», «Ринок фінансових послуг», «Управління фінансовою санацією підприємства», «Бюджетна система», «Фінансовий ринок», «Фінансове посередництво», «Банківська система та страхові операції», «Місцеві фінанси». Широкий перелік дисциплін дозволяє готувати фахівців для різних рівнів фінансової системи.

Динамічна побудова навчального процесу дає змогу студентам опанувати фінансові дисципліни та отримати можливість їхньої практичної апробації. На кафедрі укладено договори про співробітництво з провідними фінансовими установами та підприємствами міста, що дозволяє не лише пройти практичне стажування, а й обрати для себе сферу майбутнього працевлаштування.

Зокрема, укладено договори про співпрацю із Центром біржових технологій та банківськими установами, на основі яких функціонують навчально-науково-виробничі центри «Центр біржових технологій» та «Інтернет-банкінг». Метою діяльності ННВЦ є опанування студентами практичних навичок роботи з операціями на міжнародному валютному ринку та у банківському секторі. По завершенню практичного курсу студенти отримують сертифікати.

Практичне заняття в ННВЦ «Інтернет-банкінг»

Із метою поглибленого вивчення фінансових дисциплін на кафедрі створено фінансові наукові гуртки. Результати наукових досліджень студенти щороку представляють на науково-практичних конференціях, олімпіадах та круглих столах з фінансової тематики.

Студенти спеціальності є призерами загальноуніверситетського конкурсу бізнес-планів. Також вони активно беруть участь у всеукраїнських олімпіадах, проектах, зокрема у стипендіальній програмі Фонду Віктора Пінчука «Завтра.ua».

Вручення сертифікатів студентам – переможцям конкурсу бізнес-планів

По завершенню навчання студенти отримують диплом магістра та можуть працювати на посадах: головного бухгалтера, менеджера, спеціаліста управлінь соціального забезпечення населення, керівника регіонального управління Пенсійного фонду України, інспектора фінансової служби, начальника фінансової групи, директорів страхової та аудиторської компаній, викладача-асистента, спеціаліста на ринку фінансових послуг, банкіра; ліквідатора-розпорядника майна підприємств-боржників тощо.

Університет пишається своїми випускниками, які займають провідні посади в органах державного управління, акціонерних товариствах, відділах НБУ та комерційних банків,  страхових організаціях, на підприємствах різних форм власності, науково-дослідницьких та навчальних інститутах, у сфері вищої освіти, а також займаються власним бізнесом.

Якщо ви бажаєте здобути якісну освіту, що відповідає європейським стандартам, Східноєвропейський університет чекає на вас!

Запрошуємо абітурієнтів та їхніх батьків у будь-який час завітати до нашого навчального закладу і більше довідатися про спеціальність, ознайомитися з перевагами та перспективами на майбутнє. Під час зустрічі ви зможете відвідати лабораторії, навчальні аудиторії, а також поспілкуватися з викладачами і отримати відповіді на всі запитання.

Наша адреса: м. Черкаси, вул. Нечуя-Левицького, 16

Тел.: (099) 105-27-71, (0472) 50-45-46 – відповідальний секретар приймальної комісії

Електронна пошта: cim@cim.uch.net, suem_kafedra_fin@meta.ua, kaf-fin@cim.uch.net