Освіта - сьогодні. Кар'єра - завтра. Успіх - завжди!

ЕКОНОМІКА ПІДПРИЄМСТВА

 

Обираючи сферу економіки підприємства, ви не помилитеся: найпрестижніші і високооплачувані професії саме тут. І, попри всі розмови про перенасичення ринку економістами, фахівці цієї сфери, як і раніше, мають попит. Сьогодні вони потрібні найрізноманітнішим організаціям – від великих компаній до малих приватних фірм. Знаючи сильні і слабкі сторони підприємства, саме економіст може запропонувати найефективнішу стратегію розвитку.

Східноєвропейський університет здійснює підготовку фахівців за освітньою програмою «Економіка підприємства» в межах спеціальності «Економіка». Терміни навчання за освітніми ступенями: «бакалавр» – 4 роки, «магістр» – 1,5 року. Форми навчання: денна, заочна, заочно-дистанційна.

Фахових молодших бакалаврів з економіки підприємства готують у Коледжі економіки і управління, створеному при університеті. Терміни навчання: на базі 9-ти класів – 2 роки 10 місяців (денна), на базі 11-ти класів – 1 рік 10 місяців (денна, заочна).

Підготовку фахівців з економіки підприємства здійснює висококваліфікований професорсько-викладацький склад кафедр інституту економіки. Читання дисциплін забезпечують доктори та кандидати наук.

Під час навчання за програмою «Економіка підприємства» у студентів формуються професійні компетенції з бізнес-моделювання, обґрунтування проектних рішень, організації операційної діяльності та внутрішньогосподарських виробничих відносин, консультування з економічних питань, викладання економіки в закладах освіти.

Підготовка фахівців з економіки підприємства здійснюється із застосуванням активних форм і методів навчання – тренінгів, онлайн-курсів, розробки групових проектів, обговорення практичних ситуацій (кейсів) в міні-групах, зокрема за участю фахівців провідних підприємств України.

Студентів вчать розраховувати собівартість продукції, складати кошторис витрат, прогнозувати економічну та фінансову діяльність і визначати, як зробити господарську діяльність компанії більш ефективною.

Студенти представляють власні проекти на конкурсі бізнес-планів

Університет забезпечує студентів місцями для проходження практики. Під час навчання вони можуть звернутися до Центру кар’єри та отримати консультацію стосовно складання резюме, працевлаштування, розглянути актуальні пропозиції щодо роботи. Для бажаючих отримати науковий ступінь діє аспірантура і Спеціалізована вчена рада із захисту кандидатських дисертацій.

Знання міжнародних стандартів, розуміння загальної схеми діяльності підприємства, вивчення іноземних мов в університеті відкривають студентам перспективи для стажування і працевлаштування за кордоном.

Наш випускник – це, передусім, аналітик, який не тільки допомагає вибрати правильне рішення під час виникнення проблемної ситуації, але й дозволяє цю ситуацію передбачити й попередити. Фахівець володіє сучасними засобами аналізу й прогнозування економічних ситуацій, а також управління економічними об'єктами в ринкових умовах, сам здатний організувати й очолити роботи з організації, може з успіхом керувати будь-яким функціональним підрозділом в організаційній системі управління. Крім того, ґрунтовні економічні знання дають можливість випускнику за освітньою програмою «Економіка підприємства» розпочати свою справу і ефективно займатися підприємницькою діяльністю.

Випускники Східноєвропейського університету працюють у різних галузях економіки України. Це – промислові підприємства, банки, державна митниця, контрольно-ревізійна та податкова служби, органи соціального забезпечення та страхування, служби державних адміністрацій та інші. Серед них є підприємці, головні бухгалтери, економісти, експерти-аналітики, аспіранти, викладачі, наукові співробітники та ін.

Наша гордість – випускники!

Якщо ви бажаєте здобути якісну освіту, що відповідає європейським стандартам, Східноєвропейський університет чекає на вас!

Запрошуємо абітурієнтів та їхніх батьків у будь-який час завітати до нашого навчального закладу і більше довідатися про спеціальність, ознайомитися з перевагами та перспективами на майбутнє. Під час зустрічі ви зможете відвідати лабораторії, навчальні аудиторії, а також поспілкуватися з викладачами і отримати відповіді на всі запитання.

Наша адреса: м. Черкаси, вул. Нечуя-Левицького, 16

Тел.: (099) 105-27-71, (0472) 50-45-46 – відповідальний секретар приймальної комісії

Електронна пошта: cim@cim.uch.net, kaf-ebo@cim.uch.net