Освіта - сьогодні. Кар'єра - завтра. Успіх - завжди!

ІНФОРМАЦІЙНА, БІБЛІОТЕЧНА ТА АРХІВНА СПРАВА


 

Східноєвропейський університет здійснює підготовку фахівців за освітньо-професійною програмою «Документознавство та інформаційна діяльність» в межах спеціальності «Інформаційна, бібліотечна та архівна справа». Терміни навчання за освітніми ступенями: «бакалавр» – 4 роки, «магістр» – 1,5 року. Форми навчання: денна, заочна, заочно-дистанційна.

У Коледжі економіки і управління, сщо діє при університеті, в межах цієї спеціальності готують фахових молодших бакалаврів за освітньою програмою «Діловодство». Терміни навчання: на базі 9-ти класів – 2 роки 10 місяців (денна), на базі 11-ти класів – 1 рік 10 місяців (денна, заочна).

Професорсько-викладацький колектив об’єднує науково-педагогічних працівників, які мають високий рівень фахової підготовки, досвід викладання у вищій школі, значний науковий доробок.

Університет виконує завдання – забезпечити підприємства й організації України кваліфікованими кадрами – документознавцями та інформаційними аналітиками, які вміють працювати за новітніми принципами й технологіями, готові до самоорганізації, генерування і реалізації нових ідей, постійного вдосконалення, здатних за будь-яких непередбачених обставин забезпечувати виконання як поточних, так і перспективних планів.

Студенти здобувають знання, вміння і навички з таких професійно-орієнтованих дисциплін: «Документознавство», «Інформаційно-аналітична діяльність», «Основи електронного урядування», «Інформаційний менеджмент», «Комп’ютерна графіка і верстка» «Гіпертекст і гіпермедіа», »Інтернет-технології та ресурси», »Документаційне забезпечення управління», »Комп’ютерні технології документно-інформаційної галузі», «Управління проектами інформатизації», »Автоматизований документообіг корпоративних систем», »Документальні публікації в електронному форматі» та ін.

Освітній процес забезпечено фаховою літературою, посібниками, методичними рекомендаціями, програмами з курсів як обов’язкової, так і вибіркової складової. На кафедрі документознавтва та інформаційної діяльності працює наукова школа з напряму досліджень «Актуальні проблеми сучасного документознавства, методології та практики підготовки фахівців з документознавства та інформаційної діяльності». Викладачі і студенти беруть активну участь у наукових конференціях, організовують науково-практичні семінари, круглі столи, інтелектуальні змагання, навчальні екскурсії. Щорічно до Всесвітнього дня інформації проводяться брейн-ринги між студентами різних курсів з актуальних питань обраної професії.

Брейн-ринг між студентами спеціальності з нагоди Всесвітнього дня інформації

Індивідуальний підхід до кожного студента є запорукою позитивного результату роботи викладачів. В університеті постійно піклуються про високу фахову підготовку фахівців. Викладачі забезпечують системний моніторинг розвитку галузі документно-інформаційних комунікацій; організовують спільні дослідження зі студентами, присвячені найбільш актуальним проблемам документознавства та інформаційної діяльності; займаються пошуком і впровадженням у навчальний процес інновацій та сучасних технологій (електронне навчання, автоматизований контроль, тренінги); розробляють і видають актуальні навчальні посібники з дисциплін документознавчо-інформаційного циклу.

Виконання і захист лабораторних робіт з курсу «Інтернет-технології та ресурси»

Особливий акцент в освітньому процесі звернено на професійно-практичну підготовку студентів. Базами практики для студентів є провідні підприємства, установи й організації різних форм власності: органи влади і місцевого самоврядування, бібліотеки різних типів, пенсійні фонди, соціальні служби, банки, служби документаційного забезпечення підприємств тощо. Тут студенти можуть поглибити і закріпити знання, набуті у процесі навчання, розвинути навички практичної діяльності, набути досвіду роботи з документами й інформацією, підготуватися до самостійної роботи на посадах, що передбачені кваліфікаційною характеристикою.

Випускники спеціальності «Інформаційна, бібліотечна та архівна справа»

Випускники спеціальності займають провідні посади в обласних та міських держадміністраціях, територіальних органах міністерств, відомств, архівних і бібліотечних установах, в адміністративних, кадрових та діловодних службах державних і комерційних організацій, управліннях документального забезпечення фінансових і банківських структур.

Якщо ви бажаєте здобути якісну освіту, що відповідає європейським стандартам, Східноєвропейський університет чекає на вас!

Запрошуємо абітурієнтів та їхніх батьків у будь-який час завітати до нашого навчального закладу і більше довідатися про спеціальність, ознайомитися з перевагами та перспективами на майбутнє. Під час зустрічі ви зможете відвідати лабораторії, навчальні аудиторії, а також поспілкуватися з викладачами і отримати відповіді на всі запитання.

Наша адреса: м. Черкаси, вул. Нечуя-Левицького, 16

Тел.: (099) 105-27-71, (0472) 50-45-46 – відповідальний секретар приймальної комісії

Електронна пошта: cim@cim.uch.net, kaf-did@cim.uch.net