Освіта - сьогодні. Кар'єра - завтра. Успіх - завжди!

ДИЗАЙН


 

Кафедра дизайну здійснює підготовку фахівців за спеціальністю 022 «Дизайн». Професійне спрямування: «Дизайн середовища», «Графічний дизайн».

Термін навчання за освітнім ступенем: «бакалавр» – 4 роки. Форма навчання: денна.

Професорсько-викладацький склад кафедри дизайну – це доктори й кандидати наук, професори, доценти, фахівці в галузі мистецтва і дизайну різного спрямування, автори монографій, підручників і навчальних посібників. Серед них – заслужені художники України і члени Національної спілки художників України. Викладачі творчо працюють у галузі образотворчого мистецтва, мистецтвознавства, теорії та практики дизайну, підтримують зв’язки з іншими ЗВО України, є постійними учасниками виставок творів мистецтва і дизайну в Україні та за кордоном.

Організація і зміст підготовки фахівців за спеціальністю «Дизайн» обумовлюються стандартами вищої освіти: освітньо-професійними програмами та навчальним планом, які розроблені відповідно до вимог Міністерства освіти і науки України.

Захист дипломної роботи

Освітній процес забезпечено фаховою літературою, посібниками, методичними рекомендаціями, програмами з курсів як обов’язкової, так і вибіркової складової. При кафедрі створено творчу майстерню, інноваційну лабораторію з мультимедійною, проекційною, відео- та аудіовізуальною технікою. У розпорядженні викладачів і студентів – сучасні програми ArchiCAD, 3DStudioMax, Corel Draw, Adobe Photoshop, Abobe Illustrator, SketchUp, «Наш Сад Рубин 9.0», Realtime Landscaping Architect, Lumion, Artlantis, та інші.

Особливий акцент в освітньому процесі звернено на науково-дослідну та виставково-творчу роботу студентів. Студенти беруть активну участь у міжнародних, всеукраїнських наукових і науково-практичних конференціях.

Участь у міжнародному фестивалі з ландшафтного дизайну

Студенти мають можливість проходити навчальну та виробничу практику на базі провідних фірм, установ та організацій України.

На кафедрі значна увага приділяється виховній і культурно-масовій роботі, яка передбачає організацію самоврядування й змістовного дозвілля студентів. Доброю традицією є проведення круглих столів, майстер-класів із нагоди Дня художника, Дня дизайнера-графіка, Всесвітнього дня архітектора тощо. Студенти кафедри завжди долучаються до загальноуніверситетських і міських заходів, інтелектуальних, культурних конкурсів, спортивних змагань і благодійних акцій.

Характеристика кваліфікаційних напрямів, за якими здійснюється підготовка фахівців зі спеціальності «Дизайн»

ДИЗАЙН СЕРЕДОВИЩА


Метою є підготовка високопрофесійних фахівців у галузі дизайну середовища, здатних конкурувати на європейському ринку праці. Робота зорієнтована на:

  • підготовку дослідників і практиків, здатних сприяти розробці новітніх проектів у галузі ландшафтної архітектури та міського середовища;
  • підготовку нового покоління спеціалістів у галузі дизайну, ландшафтного проектування, реконструкції та реставрації об’єктів ландшафтної архітектури, пам’яток садово-паркового мистецтва, історії та збереження індустріальної спадщини, дизайну міського середовища для самостійного аналізу національних і глобальних проблем і практичного їх застосування;
  • підготовку високопрофесійних фахівців у галузі ландшафтної архітектури та дизайну міського середовища, які здатні аналізувати й розробляти дизайнерські рішення та сприяти їх упровадженню.

Студенти спільно зі школярами заклали новий об’єкт благоустрою на університетському подвір’ї


ГРАФІЧНИЙ ДИЗАЙН


Метою графічного дизайну є підготовка фахівців з проектування різноманітних об’єктів навколишнього середовища, пов’язаних з усіма сферами життєдіяльності людини: житлові та громадські приміщення (адміністративні, об’єкти соціально-культурної сфери і готельно-ресторанного бізнесу, торговельні та виставкові зали), об’єкти візуально-інформаційного середовища. Це обумовлено великою потребою у фахівцях із графічного дизайну, передусім, упорядкуванням міст на базі поєднання принципів естетики, інженерії й екології.

Якщо ви бажаєте здобути якісну мистецьку освіту, яка відповідає європейським стандартам, кафедра дизайну Східноєвропейського університету чекає на вас!

Запрошуємо абітурієнтів та їхніх батьків у будь-який час завітати до нашого навчального закладу і більше довідатися про спеціальність, ознайомитися з перевагами та перспективами на майбутнє. Під час зустрічі ви зможете відвідати лабораторії, навчальні аудиторії, а також поспілкуватися з викладачами і отримати відповіді на всі запитання.

Наша адреса: м. Черкаси, вул. Нечуя-Левицького, 16

Тел.: (099) 105-27-71, (0472) 50-45-46 – відповідальний секретар приймальної комісії

Електронна пошта: cim@cim.uch.net, kaf-diz@cim.uch.net