Освіта - сьогодні. Кар'єра - завтра. Успіх - завжди!

ОБЛІК І ОПОДАТКУВАННЯ

Спеціальність «Облік і оподаткування» відкриє для вас усі аспекти й принципи формування облікової і звітної інформації, яка використовується для управління підприємством. Східноєвропейський університет дає можливість отримати сучасну освіту, що поєднує багатогранні знання обліковця і податківця, економіста і аналітика, аудитора і фінансиста, менеджера і науковця. Такі знання необхідні кожному керівнику і приватному підприємцю, будь-якій освіченій людині.

Університет здійснює підготовку фахівців спеціальності «Облік і оподаткування» за освітніми ступенями:

  • «бакалавр» (освітня програма «Облік, аудит і оподаткування») – термін навчання 4 роки;
  • «магістр» (освітня програма «Облік, аудит і оподаткування в управлінні підприємницькою діяльністю») – термін навчання 1,5 року.

Форми навчання: денна, заочна.

У Коледжі економіки і управління, створеному при університеті, готують фахових молодших бакалаврів з обліку і оподаткування. Терміни навчання: на базі 9-ти класів – 2 роки 10 місяців (денна), на базі 11-ти класів – 1 рік 10 місяців (денна, заочна).

У світі облік називають «мовою бізнесу». Адже в сучасних умовах це один з головних інструментів управління й підвищення ефективності господарювання, що забезпечує власників і управлінців обліковою інформацією про економічні процеси, ресурси та ефективність їхнього використання в усіх секторах економіки. Бухгалтер не тільки технічно здійснює облік і складає звітність, а й проводить значну роботу з оподаткування, планування, контролю, аналізу господарської діяльності, а також бере активну участь у підготовці альтернативних варіантів прийняття управлінських рішень.

Колектив кафедри об’єднує фахівців, які мають високий рівень фахової підготовки, багаторічний досвід роботи у вищій школі, різних галузях національної економіки, наукових установах. Таким чином поєднується педагогічний, виробничий і науковий досвід, який передається студентам. Викладачі спеціалізуються за різними напрямами облікової, аналітичної та аудиторської діяльності, економічної діагностики підприємств.

Майбутні фахівці отримують ґрунтовні знання з обліку і оподаткування у різних сферах підприємницької діяльності, банках, бюджетних установах; фінансового, податкового та управлінського обліку; аудиту; інформаційних систем і технологій обліку; міжнародних стандартів обліку і звітності; бізнес-планування, бюджетування; трудового та господарського законодавства.

Студенти спеціальності «Облік і оподаткування» навчаються основам роботи зі спеціалізованим програмним забезпеченням бухгалтерського обліку 1С: Бухгалтерія, M.E.Doc, Клієнт-Банк та іншими.

Оснащення для візуального супроводження лекційних і практичних занять забезпечує сучасний рівень навчального процесу та організації науково-дослідної роботи студентів. Викладачі активно застосовують прогресивні методи навчання з використанням інноваційних технологій: відеоконференції для дистанційних лекцій, семінари, ділові ігри, електронне тестування, тренінги. На кафедрі використовуються контролюючі, навчаючі системи, комп’ютерне наочне супроводження занять зі спеціальних дисциплін.

Бібліотека, методкабінет, сучасна читальна зала і зала періодичних видань повністю забезпечують студентів різноманітною економічною і методичною літературою, фаховими журналами. Створена онлайн-бібліотека університету дозволяє студентам мати доступ до електронних версій навчальної літератури за базовими дисциплінами. Викладачі готують та постійно оновлюють навчально-методичні матеріали, конспекти лекцій з усіх дисциплін і розміщують у вільному для студентів доступі в електронній базі системи дистанційного навчання «Прометей».

При кафедрі працює студентське наукове товариство «Баланс», яке студенти відвідують з метою удосконалення таких необхідних успішному бухгалтеру якостей як комунікабельність, коректність проведення облікових операцій, вміння керувати та аналізувати фінансово-господарську діяльність підприємства. Студенти активно займаються науково-дослідною діяльністю, беруть участь у науково-практичних конференціях, олімпіадах, наукових семінарах та конкурсах.

Кафедра економіки, обліку і оподаткування співпрацює з такими установами і організаціями:

  1. Державна податкова інспекція у м. Черкаси Головного управління ДФС у Черкаській області (інформаційні послуги, тематичні зустрічі, семінари з актуальних проблем оподаткування);
  2. Головне управління статистики у Черкаській області (проведення круглих столів, консультацій);
  3. Федерація професійних бухгалтерів і аудиторів (підвищення кваліфікації, участь у конференціях, тренінгах і семінарах);
  4. Асоціація сертифікованих бухгалтерів (підготовка і проходження сертифікації);
  5. Редакція газети «Все про бухгалтерський облік» (консультативне, інформаційно-методичне забезпечення, участь студентів у конкурсах, акціях та проектах);
  6. Мережа крамниць електронних послуг «Твій час» (представник мережі Партнерів Групи компаній «Інтелект-Сервіс»).

Крім цього, кафедра співпрацює з багатьма роботодавцями Черкас і Черкаської області, що дозволяє сприяти працевлаштуванню кращих випускників і студентів старших курсів.

Східноєвропейський університет забезпечує підготовку фахівців з обліку і оподаткування високого професійного рівня для підприємств різних галузей економіки, малого і середнього бізнесу, установ і організацій державного сектору, фіскальних та контролюючих органів, фінансово-кредитних, банківських установ, органів влади і управління тощо.

Випускники спеціальності «Облік і оподаткування» можуть працювати на посадах: головного бухгалтера, фінансового директора; головного спеціаліста; заступника головного бухгалтера, бухгалтера окремих секторів, бухгалтера-експерта; керівника фінансових і економічних підрозділів; аудитора, внутрішнього аудитора, державного аудитора; податкового інспектора, податкового агента, податкового консультанта; касира-експерта; інспектора-ревізора; інспектора з контролю за цінами; консультанта з економічних питань, економічного радника; економіста з бухгалтерського обліку та аналізу господарської діяльності; економіста з податків і зборів, з фінансової роботи, із ціноутворення; фінансового аналітика, аналітика з інвестицій і кредитування; викладача закладів вищої, середньої та професійної освіти, асистента, наукового співробітника та ін.

Шановні абітурієнти! Якщо ви хочете отримати сучасну і престижну професію – запрошуємо навчатися за спеціальністю «Облік і оподаткування»!

Наша адреса: м. Черкаси, вул. Нечуя-Левицького, 16

Тел.: ((099) 105-27-71, (0472) 50-45-46 – відповідальний секретар приймальної комісії

(096) 474-38-28 – завідувач сектору обліку і оподаткування

Електронна пошта: kaf-ebo@cim.uch.net, glm_foreman@ukr.net