Освіта - сьогодні. Кар'єра - завтра. Успіх - завжди!

Новини університету

СХІДНОЄВРОПЕЙСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ ПРИЙМАЄ НА МАГІСТЕРСЬКІ ПРОГРАМИ ЗА «ПЕРЕХРЕСНИМ ВСТУПОМ»


2016-07-26


«Перехресний вступ» — це порівняно нова справа в українських ВНЗ. Ця новація дає можливість випускнику бакалаврату змінити свою спеціальність чи спеціалізацію. Метою «перехресного вступу» є надання більших можливостей в освітньому просторі та підвищення рівня знань студентів у окремих галузях знань.

Сутність «перехресного вступу» полягає в тому, що студенти з освітнім ступенем бакалавра можуть вступати до навчального закладу за будь-якою спеціальністю, навіть якщо вона є відмінною від тієї, за якою вони вже здобули освіту. Однак переважно на «перехресний вступ» до магістратури йдуть ті, хто прагне здобути нову спеціальність у межах однієї галузі знань.

Східноєвропейський університет приймає осіб, які здобули ступінь бакалавра, для здобуття ступеня магістра за іншою спеціальністю за умови успішного проходження вступних випробувань з урахуванням середнього балу документа про вищу освіту бакалавра.

За «перехресним вступом» до магістратури університет приймає на такі спеціальності:

1.     Інформаційна, бібліотечна та архівна справа.

2.     Готельно-ресторанна справа.

3.     Фінанси, банківська справа та страхування.

4.     Маркетинг.

5.     Облік і оподаткування.

6.     Економіка.

7.     Менеджмент.

8.     Право.

9.     Філологія.

Приймальна комісія працює щоденно: понеділок – п’ятниця з 08.30 до 17.00; субота – неділя з 09.00 до 15.00. Телефони для довідок: (0472) 64-84-74, 64-70-55.