Освіта - сьогодні. Кар'єра - завтра. Успіх - завжди!

Новини університету

ПОДБАЙ ПРО СВОЄ МАЙБУТНЄ ВЖЕ СЬОГОДНІ – ОБИРАЙ НАШ УНІВЕРСИТЕТ!


2016-05-30


Східноєвропейський університет економіки і менеджменту запрошує на навчання! Маючи 24 роки досвіду освітньої діяльності, ми ГАРАНТУЄМО вам якісну підготовку за обраною спеціальністю.

Університет є потужним навчально-науковим комплексом, до складу якого входять: Інститут менеджменту, Інститут економіки, Юридичний інститут, Інститут управління бізнесом, Інститут міжнародної та післядипломної освіти, Коледж економіки і управління. Надає освітні послуги за ОКР та освітніми ступенями: «молодший спеціаліст», «бакалавр», «спеціаліст», «магістр».

Освітній процес проводимо за найсучаснішими технологіями і методиками. Окрім лекційних і семінарсько-практичних занять, використовуємо інтерактивне моделювання типових професійних ситуацій, проблемні дискусії, групові тренінги, постійно вдосконалюємо навчальні плани.

Під керівництвом докторів наук, професорів, доцентів в університеті працюють наукові школи. Проводимо міжнародні та всеукраїнські конференції, організовуємо наукову роботу зі студентами. Для бажаючих отримати науковий ступінь діє аспірантура і Спеціалізована вчена рада із захисту кандидатських дисертацій.

Східноєвропейський університет надає можливість навчатися за актуальними в світі дистанційними технологіями, що дозволяє студентам поєднувати навчання з роботою. Для кожного з них забезпечено доступ до електронних конспектів лекцій, методичних посібників, масивів практичних завдань, засобів перевірки знань за дисциплінами.

Тонкощі своєї професії студенти вивчають на базі створених в університеті навчально-науково-виробничих центрів (ННВЦ): «Навчальний готель і ресторан», «Центр біржових технологій», «Правнича клініка», «Інтернет-банкінг», «Туристична фірма», «Практична журналістика» та інші. Завершивши навчання в ННВЦ, студенти отримують сертифікат, що дає додаткові переваги під час працевлаштування.

У допомогу студентам і випускникам створено Центр кар’єри університету, що взаємодіє з обласними та місцевими органами влади, службами зайнятості населення, молодіжними, громадськими організаціями, підприємствами, міжнародними фірмами задля успішного працевлаштування молоді.

Договори про співпрацю з Вищою школою фінансів та управління (м.Білосток, Польща) та Вищою лінгвістичною школою (м.Ченстохова, Польща) дають можливість студентам Східноєвропейського університету навчатися за програмою подвійного диплома, здобуваючи вищу освіту за інтегрованими навчальними програмами одночасно у двох навчальних закладах – українському та польському. Таким чином, студенти, навчаючись у Східноєвропейському університеті, отримують диплом державного зразка в Україні та диплом європейського зразка польського вишу.

Отже, якщо ВИ бажаєте здобути якісну престижну освіту європейського рівня, Східноєвропейський університет чекає на вас!