Освіта - сьогодні. Кар'єра - завтра. Успіх - завжди!

Новини університету

СХІДНОЄВРОПЕЙСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ ЗАПРОШУЄ НА НАВЧАННЯ!


2016-02-15


Східноєвропейський університет економіки і менеджменту – сучасний вищий навчальний заклад України, який надає широкі можливості здобуття престижної освіти європейського рівня.

У 2016 році Східноєвропейський університет пропонує навчання за такими спеціальностями:

1) інформаційна, бібліотечна та архівна справа;

2) дизайн;

3) філологія (переклад: англійська, німецька мови);

4) право;

5) економіка (економічна кібернетика, економіка підприємства);

6)  маркетинг;

7)  фінанси, банківська справа та страхування;

8)  облік і оподаткування;

9) менеджмент;

10) готельно-ресторанна справа;

11) туризм.

Підготовка фахівців здійснюється за освітніми ступенями «бакалавр», «магістр» і ОКР «спеціаліст». Форми навчання: денна, заочна, заочно-дистанційна. При університеті діє Коледж економіки і управління, в якому готують молодших спеціалістів за кількома фахами (економіка підприємства, маркетинг, облік і оподаткування, автомобільний транспорт, туризм, право, діловодство).

У закладі створено всі умови для забезпечення високої якості освітнього процесу: обладнано сучасні комп’ютерні лабораторії, навчально-науково-виробничі центри, зали синхронного перекладу і відеоконференцзв’язку, наукову бібліотеку, відкрито вільний доступ до інтернету й електронних архівів. Завжди є місця у студентському гуртожитку.

Професорсько-викладацький склад університету має високий рівень фахової підготовки, досвід викладання у вищій школі, значний науковий доробок, ряд винаходів і патентів.

Східноєвропейський університет успішно реалізує програму подвійного диплома, даючи змогу студентам паралельно навчатися у кращих вищих навчальних закладах Європи.

Під час навчання студенти мають можливість пройти стажування чи влаштуватися на роботу, в чому їм допомагає Центр кар’єри університету. Для бажаючих отримати науковий ступінь діє аспірантура і Спеціалізована вчена рада із захисту кандидатських дисертацій.

Із метою становлення особистості, духовного і фізичного розвитку та пропагування здорового способу життя молоді в університеті створені Центр культури і дозвілля, наукові гуртки, спортивні секції і клуби.

Якщо ви бажаєте здобути якісну освіту, що відповідає європейським стандартам, Східноєвропейський університет чекає на вас!

Наша адреса: м. Черкаси, вул. Нечуя-Левицького, 16.

Тел.: (0472) 64-70-55, 64-84-74, 32-73-11

тел моб.(050) 464-21-86, (067) 470-21-13

e-mail: cim@cim.uch.net