Освіта - сьогодні. Кар'єра - завтра. Успіх - завжди!

Новини університету

МИ ЗАБЕЗПЕЧУЄМО ІНДИВІДУАЛЬНИЙ ПІДХІД ДО КОЖНОГО СТУДЕНТА!


2020-04-24


В основі нашої концепції навчання – особистісно орієнтована модель освіти, що максимально враховує права студента, його здібності, потреби та інтереси. Викладачі організовують освітній процес таким чином, щоб студент був постійно до нього залучений. Окрім традиційних форм і методів навчання, використовуємо інтерактивне моделювання типових професійних ситуацій, проблемні дискусії, групові тренінги, воркшопи, зустрічі з відомими фахівцями як з України, так із закордону.

Cеред сучасних технологій навчання особливе місце відведено дистанційній освіті. Ще у 2004 році ми впровадили систему дистанційного навчання «Прометей».Кожен студент має онлайн-кабінет, де забезпечено доступ до електронних конспектів лекцій, методичних посібників, масивів практичних завдань, засобів перевірки знань.

Дистанційна освіта дає кілька важливих переваг. Етапи освітнього процесу побудовані таким чином, щоб студент міг отримувати професійні знання і навички в комфортному для нього режимі. Особливо це зручно тим, хто поєднує навчання з роботою. Дистанційна форма навчання в нашому університеті передбачає постійний контакт із викладачем. Ви можете зв'язуватися з викладачами стосовно будь-яких питань із навчального курсу й отримаєте розгорнуту, докладну консультацію.

Отже, яку б спеціальність і форму навчання ви не обрали, ми гарантуємо індивідуальний підхід до кожного студента.