Освіта - сьогодні. Кар'єра - завтра. Успіх - завжди!

Новини університету

РОБОТА З ДОКУМЕНТАМИ – НЕ РУТИННА СПРАВА, А ІНФОРМАЦІЙНА НЕОБХІДНІСТЬ


2020-04-01


Кардинальні зміни в соціально-економічній сфері України, пов’язані з розбудовою ринкової економіки, розширенням інформаційної інфраструктури, що включає інформаційні, інформаційно-аналітичні служби, служби документаційного забезпечення, архівні установи, книговидавничі, книготорговельні підприємства, інформаційно-рекламні агентства, центри науково-технічної інформації, патентні структури, кадрові служби тощо, призвели до зростання потреби у висококваліфікованих фахівцях сфери функціонування документно-інформаційних комунікацій, що володіють сучасними документно-інформаційними технологіями, методами інформаційної діяльності.

Формування нової генерації кадрiв у галузi інформаційної, бібліотечної  та архівної справи орієнтоване на розвиток iнформацiйного суспiльства. Фахівець з інформаційної, бібліотечної та архівної справи підготовлений для створення, використання та поширення  документно-інформаційних ресурсів, керування документаційно-інформаційними процесами в установах будь-якого типу і галузі.

Освітньо-професійна програма «Документознавство та інформаційна діяльність» у межах спеціальності 029 «Інформаційна, бібліотечна та архівна справа» орієнтована на здобуття студентами знань і навичок із розробки і впровадження технологічних процесів документування, роботи з документами і інформацією; з організації інформаційної діяльності; здійснення документаційно-інформаційного супроводження професійної діяльності; з управління документно-інформаційними ресурсами на основі використання сучасних інформаційно-комунікаційних технологій, спеціалізованого програмного забезпечення.