Освіта - сьогодні. Кар'єра - завтра. Успіх - завжди!

Новини університету

ПЕРЕКЛАДАЧ – ЦЕ ПЕРСПЕКТИВНО!


2020-03-30


Сьогодні професія перекладача – одна з найпрестижніших і найперспективніших на ринку праці, від якої залежить ефективність міжмовної і міжкультурної комунікації у сфері міжнародної економічної і культурної діяльності. Кафедра теорії і практики перекладу та іноземних мов Східноєвропейського університету готує висококваліфікованих фахівців зі знанням двох іноземних мов (англійська, німецька), а також з однієї з європейських мов за вибором студента (французької, польської). Студенти здобувають знання, вміння й навички, які допомагають їм професійно орієнтуватися в сучасних технологіях перекладу, інформаційних технологіях і масових комунікаціях, а також у сфері міжнародної діяльності та бізнесу. 

Випускники кафедри працюють у сфері міжнародної діяльності і зв’язків, референтами, журналістами, менеджерами з реклами, у державних і приватних установах, а також туристичних агенціях.

          Напрям професійної діяльності


 • переклад і міжмовна комунікація (англійська, німецька мова) у сфері міжнародних зв’язків, економіки і бізнесу;
 • вивчення іноземних мов з виробничо-практичною метою;
 • перекладацька, інформаційно-пошукова та організаційно-управлінська діяльність у сфері міжнародних зв’язків;
 • переклад і комп’ютерна обробка інформації рідною та іноземними мовами;
 • переклад і видавнича діяльність, редагування текстів, супровід міжнародної ділової кореспонденції;
 • діяльність у сфері ЗМІ, телекомунікацій і реклами.

 Професійні можливості


 • перекладач у сфері міжнародної діяльності і бізнесу (усний послідовний і письмовий переклад);
 • менеджер із комунікативних технологій зі знанням двох і більше іноземних мов;
 • фахівець у галузі перекладацького і лінгвістичного програмного забезпечення (Software);
 • керівник проектів у сфері міжнародних зв’язків;
 • керівник прес-служб, редактор і журналіст ЗМІ;
 • директор навчальних центрів із вивчення іноземних мов.