Освіта - сьогодні. Кар'єра - завтра. Успіх - завжди!

Новини університету

ЗАПРОШУЄМО НАВЧАТИСЯ ЗА ПРОГРАМОЮ "ЕКОНОМІКА ПІДПРИЄМТСВА"!


2020-03-28


Обираючи сферу економіки підприємства, ви не помилитеся: найпрестижніші і високооплачувані професії саме тут. І, попри всі розмови про перенасичення ринку економістами, фахівці цієї сфери, як і раніше, мають попит. Сьогодні вони потрібні найрізноманітнішим організаціям – від великих компаній до малих приватних фірм. Знаючи сильні і слабкі сторони підприємства, саме економіст може запропонувати найефективнішу стратегію розвитку.

Під час навчання за програмою «Економіка підприємства» у студентів формують професійні компетенції з бізнес-моделювання, обґрунтування проектних рішень, організації операційної діяльності та внутрішньогосподарських виробничих відносин, консультування з економічних питань, викладання економіки в закладах освіти.

Підготовка фахівців з економіки підприємства здійснюється із застосуванням активних форм і методів навчання – тренінгів, онлайн-курсів, розробки групових проектів, обговорення практичних ситуацій (кейсів) в міні-групах, зокрема за участю фахівців провідних підприємств України.Студентів навчають розраховувати собівартість продукції, складати кошторис витрат, прогнозувати економічну та фінансову діяльність і визначати, як зробити господарську діяльність компанії більш ефективною.

Наш випускник – це передусім аналітик, який не тільки допомагає вибрати правильне рішення під час виникнення проблемної ситуації, але й дозволяє цю ситуацію передбачити й попередити. Фахівець володіє сучасними засобами аналізу й прогнозування економічних ситуацій, а також управління економічними об'єктами в ринкових умовах, може з успіхом керувати будь-яким функціональним підрозділом в організаційній системі управління. Крім того, ґрунтовні економічні знання дають можливість випускнику за освітньою програмою «Економіка підприємства» розпочати свою справу і ефективно займатися підприємницькою діяльністю.

Випускники Східноєвропейського університету працюють у різних галузях економіки України. Це – промислові підприємства, банки, державна митниця, податкова служба, органи соціального забезпечення та страхування, служби державних адміністрацій та інші. Серед них є підприємці, головні бухгалтери, економісти, експерти-аналітики, викладачі, наукові співробітники та ін.