Освіта - сьогодні. Кар'єра - завтра. Успіх - завжди!

Новини університету

«МЕНЕДЖМЕНТ» – УНІВЕРСАЛЬНА, ПЕРСПЕКТИВНА І ЗАТРЕБУВАНА СПЕЦІАЛЬНІСТЬ


2018-04-03


Спеціальність «Менеджмент» має переважно прикладний характер. Практика сучасного менеджменту змінюється насамперед під впливом розвитку сучасного економічного життя, прискорення динаміки процесів, збільшення темпу змін.

Нові підходи до управління переносять акцент управлінських впливів на інноваційні процеси, комунікації, розвиток інтелектуального капіталу. Адаптація, пристосованість стали життєво важливими і необхідними властивостями будь-якої організації. Щільність потоку винаходів нових продуктів, послуг і нових технологій значною мірою впливають на менеджмент. Менеджмент стає здебільшого інноваційним, він орієнтується на управління нововведеннями, а також на власний саморозвиток: нові підходи, нові технології менеджменту. Зі свого боку інноваційний характер менеджменту вимагає постійного навчання персоналу.

Менеджери повинні мати глибокі економічні знання, формувати нове економічне мислення, адекватне ринковим відносинам, аналізувати реальні економічні процеси та приймати обґрунтовані управлінські рішення економічних проблем, володіти комплексною системою економічного аналізу на базі використання економіко-математичних методів.

У сучасному світі працівники мають справу насамперед зі знаннями, даними та інформацією. Ще однією особливістю сучасного виробничого процесу стало те, що змінився предмет праці в більшості працівників. У практику роботи проникає технологія створення команд – гнучких тимчасових творчих груп, орієнтованих на створення або вдосконалення старого «продукту». Найпотужнішим фактором управління стають прогресивні інформаційні й комунікаційні технології. Інформаційні технології створюють нові можливості для організації, які виводять поділ праці на новий рівень, що дозволяє формувати ланцюги виробництва і мережі дистрибуції. Стираються традиційні межі між підприємствами. У цих нових умовах потрібні нові методи управління, які можуть забезпечити успіх таких підприємств.

Фундаментальною тенденцією розвитку сучасного менеджменту є розширення об’єктів менеджменту у зв’язку з тим, що сучасна теорія та практика виходять із розширеного уявлення про суть підприємства і про його межі. Сучасне уявлення про підприємство об’єднує технологічні та ментальні чинники, а також такі явища, як культура підприємства, його інститути, когнітивна система, події, досвід інших людей і компаній. Все це в сучасній практиці діяльності підприємств стає об’єктом менеджменту. Іншими словами, менеджмент включає в себе не тільки управління виробничими процесами, але й цілеспрямоване формування і розвиток культури підприємства, розвиток в організації таких інститутів, як довіра і творча атмосфера продуктивної командної роботи, розвиток організаційних зв’язків в організації і за її межами, розвиток інноваційної спроможності мікроколективів, використання досвіду інших організацій, тобто межі традиційного менеджменту розширюються.

Формування дієвої моделі менеджменту неможливе без реалізації стратегії розвитку персоналу, його високого рівня кваліфікації, моральності. Головним є поступове формування свідомої активної відповідальної особистості й цілісної системи управління організацією, що передбачає залучення широкої ініціативи й творчий пошук на кожному робочому місці.

Обравши менеджмент своєю майбутньою професією, ви не помилитеся, оскільки менеджери потрібні в усіх сферах: від комерційних структур до державних і політичних організацій.

Тож запрошуємо, шановні абітурієнти, до нас на навчання за спеціальністю «Менеджмент»!

Наша адреса: м. Черкаси, вул. Нечуя-Левицького, 16, каб. 210у.

Тел.: (0472) 64-70-55.

Електронна пошта: kaf-mo@cim.uch.net