Освіта - сьогодні. Кар'єра - завтра. Успіх - завжди!

Новини університету

ВИСОКИЙ РІВЕНЬ ОСВІТИ – ОСНОВА ДОБРОБУТУ ДЕРЖАВИ ТА ОСОБИСТОСТІ


2018-03-22


Східноєвропейський університет економіки і менеджменту є першим приватним вищим навчальним закладом Черкаської області, який ще в 1992 році розпочав і продовжує підготовку фахівців освітніх ступенів «молодший спеціаліст», «бакалавр» і «магістр».

Сьогодні університет є потужним науково-навчальним комплексом, до складу якого входять Інститут менеджменту, Інститут економіки, Юридичний інститут, Інститут міжнародної та післядипломної освіти, Коледж економіки і управління.

Університет здійснює підготовку фахівців за спеціальностями:

1. Економіка (економіка підприємства; економічна кібернетика);

2. Маркетинг;

3. Фінанси, банківська справа і страхування;

4. Облік і оподаткування;

5. Менеджмент (менеджмент і адміністрування; управління і економіка охорони здоров’я; управління проектами (на базі освітнього ступеня «бакалавр»));

6. Право;

7.  Інформаційна, бібліотечна та архівна справа;

8.  Дизайн;

9.  Філологія (переклад: англійська, німецька мови);

10.  Готельно-ресторанна справа;

11.  Туризм.

Зарахування абітурієнтів здійснюється за результатами зовнішнього незалежного оцінювання якості освіти або вступних випробувань. Іногородні студенти забезпечуються гуртожитком.

Університет здійснює підготовку спеціалістів за всіма спеціальностями за денною, заочною та заочно-дистанційною формами.

Термін навчання: освітній ступінь «бакалавр» – 4 роки, «магістр» – ще 1,5 року. Після закінчення навчання випускники отримують диплом державного зразка.

За досягнення в підготовці висококваліфікованих спеціалістів та в науковій сфері президент та колектив університету неодноразово нагороджувались вітчизняними та зарубіжними почесними відзнаками.

Наш університет лише розпочав свій 26-й рік життя. Навіть для людини це лише роки юності, а для вищого навчального закладу це роки становлення, роки розквіту.

В університеті постійно вдосконалюється навчальний процес, вирішуються завдання входження до європейського простору. Відповідно до сучасного розуміння освітніх послуг студентам потрібен не лише диплом і навіть не сума знань, а зростання цінності особистості – для певних соціальних груп і колективів, для самої особистості.

Сьогодні світ швидко глобалізується, перетворюється на «глобальне село», тому треба вміти спілкуватися з людьми з різних куточків світу, різними мовами. І наш університет надає студентам такі знання й навички.

Професорсько-викладацький склад Східноєвропейського університету економіки і менеджменту допомагає студентам стати такими особистостями, яких потребує виробництво і суспільство. Свого часу філософ Григорій Сковорода сказав: «Хто добре запалився, той добре почав, а добрий початок – то вже половина зробленого».

Тож запрошуємо вас, випускники середніх шкіл, коледжів і технікумів, на навчання до нашого університету, де ви здобудете знання і розвиватиметесь як особистість.

 

Дмитрук Б. П., професор кафедри економіки,

бухгалтерського обліку і оподаткування 

Східноєвропейського університету економіки і менеджменту,

заслужений економіст України, відмінник освіти України