Освіта - сьогодні. Кар'єра - завтра. Успіх - завжди!

Новини університету

ЗАПРОШУЄМО ВЗЯТИ УЧАСТЬ У МІЖНАРОДНІЙ УЧНІВСЬКО-СТУДЕНТСЬКІЙ ІНТЕРНЕТ-КОНФЕРЕНЦІЇ


2017-11-22


Черкаське міське відділення Академії наук України спільно з кафедрою маркетингу, фінансів, банківської справи та страхування Східноєвропейського університету економіки і менеджменту запрошують взяти участь у Міжнародній учнівсько-студентській інтернет-конференції «Молодіжна наука у контексті суспільно-економічного розвитку країни», яка відбудеться 05 грудня 2017 р.

До участі у конференції запрошуються учні 9–11 класів, технікумів, ліцеїв, профтехучилищ та коледжів, студенти ВНЗ та аспіранти, а також усі зацікавлені особи.

Робочі мови конференції: українська, російська, англійська.

ФОРМА УЧАСТІ –ДИСТАНЦІЙНА!

Участь у конференції передбачає  публікацію  тез в електронному збірнику матеріалів.

Розсилка збірників здійснюватиметься за вказаними адресами електронної пошти авторів у форматі PDF. Термін розсилки – до 15 грудня 2017 р.

НАПРЯМИ РОБОТИ КОНФЕРЕНЦІЇ

1.      Економічні науки.

2.      Держава та суспільство.

3.      Молодіжні дослідження.

4.      Гуманітарна політика.

5.      Суспільний добробут та науковий розвиток.

6.      Історичний вимір: теорія і практика.

7.      Інформаційні технології.

8.      Прикладні науки.

9.      Сучасні євроінтеграційні процеси.

ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ МАТЕРІАЛІВ

Тези доповіді не повинні перевищувати 2 (дві) сторінки друкованого тексту.

Робота має бути виконана у редакторі MS Word-6,0. Текст подається у вигляді комп’ютерного файлу з розширенням *.doc.

Шифр Times New Roman, розмір 12, міжрядковий інтервал – 1.

Береги: верхнє, нижнє – 20 мм., ліве – 20 мм, праве – 20 мм.

Рукопис має відповідати такій структурній схемі: назва (тема), прізвище, ім’я та по батькові автора (авторів), назва закладу, де навчається автор (автори), науковий керівник, текст тез.

Текст тез повинен мати наступну структуру: тема доповіді, постановка проблеми, аналіз та напрями дослідження, висновки та література (до 5 джерел).

Формули, таблиці (шифр Times New Roman, розмір 10, міжрядковий інтервал – 1), рисунки виконуються за допомогою спеціальних редакторів MS Office, мають бути підписані та послідовно пронумеровані арабськими цифрами.

Текст має бути виконаний з дотриманням вимог та відповідним стилістичним редагуванням.

Взірець оформлення тез

1. Економічні науки.

БЮДЖЕТНІ ДЕТЕРМІНАНТИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СУСПІЛЬНОГО ДОБРОБУТУ

Петренко Олег Вікторович,

студент 5 курсу

спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування»

Східноєвропейський університет економіки і менеджменту

Науковий керівник: д.е.н., професор Федченко Ігор Васильович

професор кафедри економіки ЧНТУ

Виклад основного матеріалу

[Текст]

Література

УМОВИ УЧАСТІ У КОНФЕРЕНЦІЇ

Для участі у конференції необхідно до 25 листопада 2017 р., у форматі Microsoft Word (*.doc), надіслати на адресу оргкомітету:

•        заявку на участь у конференції;

•        тези доповіді;

Отримані матеріали проходять незалежне рецензування, після отримання схвальної рецензії авторам надсилаються реквізити для оплати участі у конференції.

Отриманий рахунок необхідно сплатити у триденний термін!

ФІНАНСОВІ УМОВИ

Розмір організаційного внеску включає: рецензування, редагування та макетування збірника тез.

Для учнів 9–11 класів публікація тез є БЕЗКОШТОВНОЮ!

Для студентів Східноєвропейського університету економіки і менеджменту – 40 грн.; студентів інших навчальних закладівУкраїни – 60 грн.

Для іноземних студентів участь у конференції БЕЗКОШТОВНА!

Кількість авторів – не більше двох осіб.

Один автор може подати лише одні тези для розміщення у збірнику.

ЗАЯВКА УЧАСНИКА

П.І.П. учасника ________________________

______________________________________

П.І.П., науковий ступінь, вчене звання наукового керівника ___________________

______________________________________

Координати учасника: __________________

______________________________________

Навчальний заклад _____________________

______________________________________

Дом. адреса з індексом _________________

______________________________________

Інформаційні канали зв’язку:

Моб. тел.: ____________________________

E-mail ________________________________

Обраний напрям ________________________

Тема доповіді _________________________

______________________________________

Адреса організаційного комітету конференції

Східноєвропейський університет економіки і менеджменту

вул. Нечуя-Левицького, 16

м. Черкаси, 18036

Україна

Електронна пошта конференції: konf.suem@gmail.com