Освіта - сьогодні. Кар'єра - завтра. Успіх - завжди!

Новини університету

ЗАПРОШУЄМО ВЗЯТИ УЧАСТЬ У НАПИСАННІ ЗАРУБІЖНОЇ КОЛЕКТИВНОЇ МОНОГРАФІЇ


2017-10-23


Шановні колеги!

Академія економічних наук України та

кафедра маркетингу, фінансів, банківської справи та страхування

Східноєвропейського університету економіки і менеджменту

Запрошують вас розмістити наукові статті у зарубіжній колективній монографії "Концептуальні засади реформування економічної системи в умовах євроінтеграції". Монографію буде видано німецьким видавництвом Verlag SWG imex GmbH.

Формування розділів монографії планується за такими напрямами:

1. Фінансові важелі забезпечення економічного зростання в Україні:

– бюджетно-податкова політика;

– фінансові ринки;

– сфера соціального забезпечення;

– регулювання регіонального розвитку;

– бюджетна децентралізація влади.

2. Державне регулювання підприємницької діяльності у контексті європейського розвитку:

– підприємницька діяльність;

– інноваційно-інвестиційний розвиток підприємств;

– підтримка малого та середнього бізнесу;

–  розвиток туристичної галузі;

– проблемні аспекти готельно-туристичної сфери;

– підприємницька діяльність в умовах регулювання національного господарства.

3. Маркетингова концепція в системі менеджменту підприємництва:

– маркетинг;

– логістичні системи;

– менеджмент у галузях економіки.

4. Економіко-правове регулювання соціально-економічного розвитку держави.

Матеріали до монографії приймаються – українською, російською, англійською та німецькою мовами.

Для розміщення матеріалів у колективній монографії, авторам необхідно до 1 листопада 2017 року надіслати на адресу редакції:

Розділ монографії (кількість співавторів не має перевищувати двох осіб) (Додаток 2);

Відомості про авторів (Додаток 1);

Анотацію англійською мовою (інформація про автора, назва статті та анотація (обсягом до 100 слів));

Рецензію доктора економічних наук (для авторів, які не мають наукового ступеня).

Вимоги до оформлення РОЗДІЛУ МОНОГРАФІЇ

Обсяг матеріалів становить 12-20 сторінок.

Робота виконується у редакторі MS Word-6,0 (версія не старше Word–2003). Текст має бути збереженим із розширенням *.doc, шифр Times New Roman, розмір 14, міжрядковий інтервал – 1,5, абзацний відступ – 1 см. Формат сторінки А4, береги: верхнє, нижнє, ліве, праве – 20 мм.

Текст має бути виконаний з дотриманням вимог та відповідним стилістичним редагуванням.

Формули, таблиці (шифр Times New Roman, розмір 10, міжрядковий інтервал – 1), рисунки виконуються за допомогою редактора Microsoft Office Visio, мають бути підписані та послідовно пронумеровані арабськими цифрами й виконані у чорно-білому кольорі (кольорові рисунки, графіки не допускаються). Таблиці, рисунки, графіки та діаграми не повинні перевищувати 2/3 сторінки. Скановані об'єкти вставляти в текст заборонено! Альбомне розміщення об'єктів не допускається.

Посилання на літературні джерела здійснюються у вигляді зносок наприкінці сторінки.

Отримані матеріали проходять обов’язкове рецензування. У разі схвальної рецензії, автору надсилається рахунок для здійснення оплати за публікацію матеріалів. Вартість публікації становить 450 грн. за 12-15 сторінок тексту (повних чи не повних). Сторінки вище вказаного обсягу оплачуються із розрахунку 45 грн. за кожну сторінку. Оплату необхідно здійснити протягом трьох днів та надіслати до редакції підтвердження.

Вартість публікації включає рецензування, макетування, друк монографії у видавництві Verlag SWG imex GmbH та розсилку авторських примірників (до 10 грудня 2017 р.). Вартість додаткового примірника становить 140 грн.

Для іноземних авторів вартість публікації необхідно узгодити із редакцією!

 Матеріали виконані без дотримання вимог не розглядаються.

 Усю додаткову інформацію можна дізнатись за адресою: chroaenu@gmail.com

Адреса редакції:

Східноєвропейський університет економіки і менеджменту

вул. Нечуя-Левицького, 16

м. Черкаси, 18036

Електронна пошта: chroaenu@gmail.com

 

Додатки:

Завантажити додатки