Освіта - сьогодні. Кар'єра - завтра. Успіх - завжди!

Новини університету

ЗАПРОШУЄМО НА НАВЧАННЯ ЗА СПЕЦІАЛЬНІСТЮ "ІНФОРМАЦІЙНА, БІБЛІОТЕЧНА ТА АРХІВНА СПРАВА"


2017-07-21


У світі комп’ютеризованого суспільства інформація, навички, компетентність, знання інформаційних технологій, іноземних мов стають рушійною силою прогресу. На ринку праці завжди є попит на високопрофесійних спеціалістів, які вміють працювати з первинною і вторинною інформацією, аналізувати та прогнозувати її використання у прийнятті управлінських рішень. Особливо важливим є інформаційне обслуговування законодавчих і виконавчих органів влади.
Фахівець з інформаційної, бібліотечної та архівної справи заповнює відчутну прогалину у сфері документознавчо-інформаційних кадрів у інфраструктурі нашої держави, що відкриває один з резервів для подальшого вдосконалення і розвитку нових економічних відносин та поліпшення рівня управління виробництвом.

Оформлення документального повідомлення – це багатоплановий технологічний процес, який вимагає ґрунтовної підготовки і відповідних спеціальних знань. А оформлення різних видів інформаційних повідомлень у суспільстві з розвиненими виробничими технологіями вимагає використання відповідних інформаційних технологій. Саме завдяки спеціалістам цього фаху буде закладено основу концептуального підходу державної політики планування і розвитку інформаційного забезпечення управління.