Освіта - сьогодні. Кар'єра - завтра. Успіх - завжди!

Новини університету

ЗАПРОШУЄМО ЗДОБУТИ СУЧАСНУ І ПРЕСТИЖНУ ОСВІТУ ЗА СПЕЦІАЛЬНІСТЮ «ОБЛІК І ОПОДАТКУВАННЯ»


2017-07-25


Професія бухгалтера є універсальною і перспективною. На сьогодні жодний суб’єкт господарювання не може обійтися без послуг фахівця з бухгалтерського обліку, оскільки всі підприємства, підприємці чи державні структури зобов’язані вести облік, складати звітність і сплачувати податки.  Недаремно у світі облік називають “мовою бізнесу”. Це особливий дар бачити за цифрами складний світ економіки у її взаємозв’язках і гармонії.

Спеціальність “Облік і оподаткування” – це не лише популярна економічна спеціальність, а й майбутній напрям діяльності для тих, хто прагне розкрити таємниці формування економічної інформації, яка використовується для управління підприємством, організаціями, установами. Під час навчання на спеціальності “Облік і оподаткування” студенти отримують ґрунтовні знання з обліку і оподаткування у різних сферах економічної діяльності, банках, бюджетних установах; вивчають особливості фінансового, податкового та управлінського обліку; оволодівають навичками здійснення і управління обліковими процесами в умовах застосування сучасних інформаційних систем і технологій обліку; вмінням здійснювати внутрішній контроль і проводити державний аудит; опановують міжнародні стандарти обліку і аудиту; основи бізнес-планування, бюджетування, трудового та господарського законодавства; вивчають та аналізують стандартні та нетипові податкові схеми.