Освіта - сьогодні. Кар'єра - завтра. Успіх - завжди!

ПЕРЕЛІК КОНКУРСНИХ ПРЕДМЕТІВ


 

 

ПРОГРАМА ВСТУПНОГО ВИПРОБУВАННЯ

Освітній ступінь

магістр

бакалавр

молодший бакалавр

022 Дизайн

-

Програма

-

029 Інформаційна, бібліотечна та архівна справа

Програма

Програма

Програма

035 Філологія

Програма

Програма

-

051 Економіка

Програма

Програма

Програма

071 Облік і оподаткування

Програма

Програма

Програма

072 Фінанси, банківська справа та страхування

Програма

Програма

-

073 Менеджмент

Програма

Програма

-

075 Маркетинг

Програма

Програма

Програма

081 Право

Програма

Програма

Програма

241 Готельно-ресторанна справа

Програма

Програма

-

242 Туризм

-

Програма

Програма