Освіта - сьогодні. Кар'єра - завтра. Успіх - завжди!

БАКАЛАВР

 

Бакалавр – це освітній ступінь, що здобувається на першому рівні вищої освіти та присуджується вищим навчальним закладом у результаті успішного виконання здобувачем вищої освіти освітньо-професійної програми, обсяг якої становить 180-240 кредитів ЄКТС. Обсяг освітньо-професійної програми для здобуття ступеня бакалавра на основі ступеня молодшого бакалавра визначається вищим навчальним закладом.

Особа має право здобувати ступінь бакалавра за умови наявності в неї повної загальної середньої освіти.

Особам, які успішно виконали відповідну освітню програму та пройшли атестацію, видається документ про вищу освіту державного зразка – диплом бакалавра.

Термін навчання - 4 роки.