Освіта - сьогодні. Кар'єра - завтра. Успіх - завжди!Система дистанційної освіти


СХІДНОЄВРОПЕЙСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ ВИКОРИСТОВУЄ ДИСТАНЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ ДЛЯ ІНТЕНСИВНОГО НАВЧАННЯ СТУДЕНТІВ ДЕННОЇ, ЗАОЧНОЇ ТА ДИСТАНЦІЙНОЇ ФОРМ НАВЧАННЯ.

 

Організаційна структура системи дистанційної освіти СУЕМ на даному етапі включає: існуючі організаційні структури ВНЗ, Центр дистанційного навчання, тьюторів, що працюють штатними викладачами кафедр, проректорат та технічну раду СУЕМ, Центри дистанційно-заочного навчання СУЕМ (ЦДЗН).

Дистанційна освіта – це форма навчання, рівноцінна з очною, вечірньою, заочною та екстернатом, що реалізується в основному за технологіями дистанційного навчання. Частина навчального процесу дистанційної освіти може здійснюватись за очною формою (складання іспитів, захист практичних і лабораторних робіт).

Дистанційне навчання реалізується на основі педагогічних, інформаційних та телекомунікаційних технологій.

Метою дистанційної освіти є надання освітніх послуг широким верствам населення за допомогою сучасних інформаційних технологій та створення умов для безперервного навчання впродовж життя.

Основними характеристиками дистанційної освіти можна вважати:

 • Гнучкість;
 • Комунікативність;
 • Модульність;
 • Економічність;
 • Соціальна рівність;
 • Професійність.

В університеті використовується спеціалізоване програмне забезпечення СДО «Прометей 4.3»:

 1. управління навчальним процесом
 2. розподіл прав доступу до освітніх ресурсів і засобів управління системою
 3. розмежування взаємодії учасників освітнього процесу
 4. ведення журналів активності користувачів навчального комплексу
 5. навчання і оцінка знань в середовищі Інтернет, в корпоративних і локальних мережах.

 

 

Електронні технології неперервної освіти в СУЕМ – це технології, що базуються на інформаційних комп’ютерних та телекомунікаційних і інших засобах спілкування викладача і студента для забезпечення всіх форм навчання всіх освітньо-квалфікаційних рівнів. Дистанційне навчання орієнтоване на великі потоки слухачів, тому запорукою успіху є ефективне управління навчальним процесом.

 

Центр дистанційно-заочного навчання

тел. (0472)71-19-92

email: cdzn@cim.uch.net