Освіта - сьогодні. Кар'єра - завтра. Успіх - завжди!

Міжнародна діяльність є невід‘ємною частиною діяльності університету.

Модель педагогічної освіти ХХІ століття, яке оголошено ЮНЕСКО „Століттям освіти”, Східноєвропейський університет економіки та менеджменту формує в рамках вимог концептуальних засад розвитку вищої  освіти  України та її інтеграції в європейський освітній простір та Болонського процесу. Сучасне життя вже формує вимоги студентів до університетів, що міжнародне їх визнання стане одним з головних критеріїв популярності серед абітурієнтів і роботодавців.

СУЕМ перебуває у пошуку конкретних шляхів і засобів інтернаціоналізації усіх сфер своєї діяльності, здійснюючи  практичне застосування єдиних вимог, єдиних критеріїв та досвіду науково-освітньої роботи провідних освітніх закладів закордону і має  досвід міжнародної  співпраці   з  багатьма країнами закордону.

Серед традиційних напрямків міжнародного співробітництва - спільна із зарубіжними партнерами підготовка фахівців; міжнародні наукові конференції, симпозіуми та робочі зустрічі; членство  у  міжнародних   наукових,   освітніх  адміністративних  структурах, асоціаціях, товариствах; участь викладачів та студентів у міжнародних програмах та фондах.

З метою розширення кордонів міжнародної діяльності Східноєвропейський університет постійно проводить роботу у напрямах підписання широкомасштабних угод про співробітництво з провідними українськими та зарубіжними вищими навчальними закладами з питань спільної розробки методів вирішення освітніх проблем; намагається розширити контакти у сфері спільного виконання науково-практичних проектів (шляхом створення спільних творчих колективів); створює  умови для наукового стажування науково-педагогічних працівників СУЕМ за кордоном та для публікування результатів наукових досліджень у зарубіжних виданнях та створення спільних з партнерськими інституціями видань; є постійний ініціатором проведення науково-практичних конференцій, семінарів, тренінгів, круглих столів.

Східноєвропейський університет економіки та менеджменту має давні традиції по підготовці іноземних студентів. Починаючи з дня заснування в 1992 році разом  з українськими студентами в стінах університету навчались студенти з інших країн. Одним із перспективних напрямків роботи у сфері навчанні іноземних громадян є використання інноваційних технологій. Викладачами Університету були розроблені  курси дисциплін для дистанційного навчання, що дає змогу розширити  сферу освітніх послуг СУЕМ та навчати студентів на відстані.

Керуючись останніми вимогами до вищої освіти та продовжуючи процес інтеграції в європейський освітній простір та Болонського процесу, СУЕМ цього року підписав договір з Вищою лінгвістичною школою м. Ченстохова (Польща) про спільну діяльність в сфері освітніх послуг. Згідно з підписаним договором студенти СУЕМ  мають можливість навчатися по програмі «Подвійний диплом», яка дає їм шанс отримати два диплома: Державний український та диплом європейського зразка. Ця програма надасть колосальний досвід, глибокі знання та широкі перспективи для подальшого навчання та працевлаштування. Завдяки цій програмі  наші студенти можуть набути практичного досвіду, ознайомитися з культурою ведення справ у зарубіжних компаніях, з принципами роботи в корпораціях. Під час сесій студенти зможуть брати участь у практичних семінарах, які проводять, як правило, представники керівництва компаній країн Європейського Союзу. Крім академічних знань, необхідних в кожній професії, учасники цього проекту можуть відвідати практичні семінари з соціальних компетенцій, які впливають на якість роботи та її ефективність.

Контакти:
Адреса: м. Черкаси, вул. Нечуя-Левицького, 16
Телефон: (0472) 71-25-96
e-mail: vmv@cim.uch.net