Education today, career tomorrow, success everyday!

Освітні програми


 

Тимчасова освітньо-професійна програма «Економіка підприємства» другого (магістерського) рівня вищої освіти за спеціальністю 051 Економіка Тимчасова освітньо-професійна програма «Облік, аудит і оподаткування в управлінні підприємницькою діяльністю» другого (магістерського) рівня вищої освіти за спеціальністю 071 Облік і оподаткування Тимчасова освітньо-професійна програма «Менеджмент організацій і адміністрування» другого (магістерського) рівня вищої освіти за спеціальністю 073 Менеджмент Тимчасова освітньо-професійна програма «Германська філологія та переклад» другого (магістерського) рівня вищої освіти за спеціальністю 035 Філологія Тимчасова освітньо-професійна програма «Маркетинг» другого (магістерського) рівня вищої освіти за спеціальністю 075 Маркетинг Тимчасова освітньо-професійна програма «Документознавство та інформаційна діяльність» другого (магістерського) рівня вищої освіти за спеціальністю 029 Інформаційна, бібліотечна та архівна справа

ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНА ПРОГРАМА

Ступінь вищої освіти
Перший (бакалаврський)

Освітньо-професійна програма «Економіка підприємства» рівня вищої освіти за спеціальністю 051 Економіка Освітньо-професійна програма «Облік і оподаткування» рівня вищої освіти за спеціальністю 071 Облік і оподаткування Освітньо-професійна програма «Фінанси, банківська справа та страхування» рівня вищої освіти за спеціальністю 072 Фінанси, банківська справа та страхування Освітньо-професійна програма «Менеджмент» рівня вищої освіти за спеціальністю 073 Менеджмент Освітньо-професійна програма «Маркетинг» рівня вищої освіти за спеціальністю 075 Маркетинг Освітньо-професійна програма «Готельно-ресторанна справа» рівня вищої освіти за спеціальністю 241 Готельно-ресторанна справа Освітньо-професійна програма «Туризм» рівня вищої освіти за спеціальністю 242 Туризм Освітньо-професійна програма «Дизайн» рівня вищої освіти за спеціальністю 022 Дизайн Освітньо-професійна програма «Германська філологія та переклад» рівня вищої освіти за спеціальністю 035 Філологія Освітньо-професійна програма «Право» рівня вищої освіти за спеціальністю 081 Право Освітньо-професійна програма «Документознавство та інформаційна діяльність» рівня вищої освіти за спеціальністю 029 Інформаційна, бібліотечна та архівна справа