Education today, career tomorrow, success everyday!

Висновки комісій


Експертні висновки освітньо-професійної програми Право зі спеціальності 081 Право галузі знань 08 Право за другим (магістерським) рівнем Експертні висновки освітньо-професійної програми Фінанси, банківська справа та страхування зі спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» за другим (магістерським) рівнем Експертні висновки за напрямом підготовки 6.030508 «Фінанси і кредит» Експертні висновки за спеціальністю 5.03040101 «Правознавство» Експертні висновки за спеціальністю 5.03050901 «Бухгалтерський облік» Експертні висновки за спеціальністю 5.03050401 "Економіка підприємства" Експертні висновки за спеціальністю 7.02020701 "Дизайн" Експертні висновки за напрямом підготовки 6.020207 "Дизайн" Експертні висновки за напрямом підготовки 6.140101 "Готельно-ресторанна справа" та спеціальністю 8.14010101 "Готельна і ресторанна справа" Експертні висновки за спеціальністю 8.03060101 "Менеджмент організацій і адміністрування (за видами економічної діяльності)" Експертні висновки за спеціальністю 8.03050701 "Маркетинг" Експертні висновки за спеціальністю 8.03050901 "Облік і аудит" Експертні висновки за спеціальністю 8.03050201 "Економічна кібернетика" Експертні висновки за спеціальністю 5.02010501 "Діловодство"