Education today, career tomorrow, success everyday!


Вищим колегіальним адміністративним органом Східноєвропейського університету економіки і менеджменту є ректорат, який працює згідно свого Положення. До складу ректорату СУЕМ входить вища адміністрація Університету, керівники структурних підрозділів, особи, які мають великий досвід управління у вищій освіті і в інших галузях.

АБЛЯЗОВ Рауф Ахметович,
засновник, почесний президент, президент Східноєвропейського університету економіки і менеджменту, доктор технічних наук, професор, заслужений діяч науки і техніки України, лауреат Державної премії СРСР, академік Інженерної Академії України, академік Міжнародної Інженерної Академії, член Клубу ректорів Європи (CRE)
Аблязова Наталія Рауфівна,
президент, кандидат економічних наук
Аблязов Денис Едуардович,
віце-президент, кандидат юридичних наук
Чудаєва Ія Борисівна,
ректор, доктор економічних наук, професор
Савченко Сергій Олегович,
проректор з наукової роботи та економічних питань, доктор економічних наук, професор
Сушко Наталія Валеріївна,
проректор з навчально-організаційної роботи, кандидат історичних наук
Коваль Віталій Володимирович,
проректор з адміністрування, кандидат технічних наук, доцент
Андреєв Віктор Миколайович,
проректор з адміністративно-господарської роботи
Чень Мінлей,
Консультант ректора з питань навчання студентів з Китаю та азійських країн
Ус Галина Олександрівна,
директор департаменту з підготовки наукових кадрів, доктор економічних наук, професор
Захарова Ірина Володимирівна,
заступник голови навчально-методичної ради, кандидат історичних наук, доцент
Сиволап Юлія Юріївна,
директор департаменту по роботі з іноземними студентами
Сукач Олена Миколаївна,
декан факультету економіки та менеджменту, кандидат економічних наук
Лисенко Олександр Миколайович,
декан декан факультету права та гуманітаристики, кандидат політичних наук
Сивак Олександр Іванович,
директор коледжу економіки і управління
Литвиненко Анастасія Олександрівна,
завідувач загального відділу
Щур Катерина Миколаївна,
начальник відділу кадрів
Дешевенко Людмила Петрівна,
директор департаменту ліцензування і акредитації, кандидат історичних наук, доцент
Новак Анна Валеріївна,
вчений секретар вченої ради, кандидат історичних наук