Education today, career tomorrow, success everyday!СПЕЦІАЛІЗОВАНА ВЧЕНА РАДА


1 листопада 2013 року в Східноєвропейському університеті розпочала роботу Спеціалізована вчена рада К 73.138.02 із правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за спеціальністю 08.00.11 «Математичні методи, моделі та інформаційні технології в економіці».

До складу ради увійшли провідні вчені Східноєвропейського університету, а також представники вищих навчальних закладів Києва, Дніпропетровська, Донецька, Запоріжжя, Львова, Харкова.

Робота ради дає змогу зміцнити кадровий потенціал Східноєвропейського університету за рахунок аспірантів закладу, а також налагодити співпрацю з багатьма ВНЗ України.

На сьогодні в Спеціалізованій вченій раді захищено 36 дисертацій кандидатів економічних наук, 34 з яких вже отримали підтвердження атестаційної колегії Міністерства освіти і науки України. Це – науковці з Черкас, Запоріжжя, Дніпропетровська, Харкова, Жовтих Вод, Києва, Львова, Одеси, Миколаєва та інших міст України.

 

22 липня 2015 року в Міністерстві юстиції  України зареєстровано наказ Міністерства освіти і науки України «Про оприлюднення дисертацій та відгуків офіційних опонентів» від  14 липня 2015 р. № 758.

Цим документом Міністерство освіти і науки України відповідно до вимог  Закону України «Про вищу освіту»  та з метою ознайомлення наукової громадськості з доробком здобувачів наукових ступенів та відгуками офіційних опонентів, призначених для розгляду дисертацій, зобов’язує спеціалізовану вчену раду оприлюднювати  в режимі читання електронні версії дисертацій (крім таких, що містять державну таємницю або інформацію для службового користування) та відгуки офіційних опонентів не пізніше як за 10 календарних днів до дати захисту, автореферат дисертації не пізніше як за 30 календарних днів до дати захисту на офіційному веб-сайті ВНЗ/наукової установи, де відбуватиметься захист. Ці матеріали мають бути у відкритому доступі протягом трьох місяців з дати видачі диплома доктора філософії або доктора наук.