Education today, career tomorrow, success everyday!



Студентські наукові товариства


Наукові гуртки – це творчі колективи студентів, які об’єднані з метою якісної підготовки фахівців вищої кваліфікації, формування первинних систематизованих навичок науково-дослідної роботи і вмінь застосовувати в практичній діяльності досягнення науки і науково-технічного прогресу. Вони покликані стимулювати активну творчу працю студентів під час навчання і оволодіння спеціальністю, виявляти серед них найбільш обдарованих, створювати умови для їхнього творчого зростання.

Основними завданнями наукових гуртків є:

  • забезпечення засвоєння навчального програмного матеріалу та поглиблення знань із дисциплін, що вивчаються;
  • оволодіння науково-пізнавальною методологією, розвиток наукового мислення і аналітичних здібностей, розширення кругозору, підвищення ерудиції;
  • вивчення та узагальнення передової практичної діяльності;
  • участь у науково-дослідній роботі за напрямами досліджень наукових шкіл, інститутів та кафедр;
  • розвиток наукових шкіл, творчих колективів, виховання в університеті резерву вчених та викладачів.

Наукові гуртки входять до складу наукових товариств студентів університету на правах первинних організацій.

Студентські наукові товариства університету

№ п/п Назва товариства Назва спеціальності Відповідальна особа
1 Науковий світ Економіка Коваль О.О., к.е.н., доц.
2 Фінансовий консультант Фінанси, банківська справа та страхування Сукач О.М., к.е.н.
3 Баланс Облік і оподаткування Германенко Л.М.,к.е.н., доц.
4 Кібернетичні студії Економіка Манькута Я.М., к.е.н.
5 Креатив Маркетинг Дьячук І.В., к.е.н.
6 Менеджер Менеджмент Чудаєва І.Б., д.е.н., доц.
7 Документологія. Інформологія Інформаційна, бібліотечна та архівна справа Захарова І. В., к.і.н., доц.
8 LINGUA Філологія Кикоть В.М.,к.філол.н., доц.
9 Гостинність Готельно-ресторанна справа Собко А.Б., к.т.н.
10 Егіда Право Лисенко О.М., к.пол.н.
11 Наш сад Дизайн Заварзіна Г.О.