Education today, career tomorrow, success everyday!

ОСТАННІ ПУБЛІКАЦІЇ:Величайшие люди Украины: малый энциклопедический справочник

Данный энциклопедический справочник отображает жизнь величайших людей Украины. Среди них были крупные ученые, военачальники, спортсмены, деятели искусства. Они оставили след в истории. Такими были:
создатель ракет – Королев; ученые-атомщики – Капица, Курчатов, Иоффе; создатели танков – Кошкин, Морозов. Многие из них были отмечены Государственными и Нобелевскими премиями.
Эта книга может быть полезна широкому кругу читателей, в особенности людям, изучающим историю УкраиныМоя жизнь на изломах двух веков : Воспоминания. Мемуары

Книга Рауфа Аблязова – реальная история жизни и становления доктора технических наук, профессора, заслуженного деятеля науки и техники Украины, лауреата Государственной премии СССР, Героя Труда России – рассказана с прямотой и открытостью.
Она дает нам возможность проследить путь, пройденный Рауфом Аблязовым от младшего конструктора до главного конструктора Центрального конструкторского бюро «Сокол», директора завода, президента Восточноевропейского университета экономики и менеджмента.
Эта книга охватывает реальную жизнь миллионов «детей войны», прошедших изломы жизни периодов двух веков.
Книга о том, что никакие лишения не смогли сломать дух и мораль этих людей.
Книга рассчитана на широкую аудиторию.Великие советские менеджеры – создатели военной техники ХХ века / Р. А. Аблязов

Эта книга посвящена выдающимся советским ученым, конструкторам, инженерам – создателям военной техники.
Среди создателей вооружения – выдающиеся конструкторы, чей самоотверженный труд отмечен правительством СССР званиями трижды, дважды Героев Социалистического Труда.
В книге в автобиографическом плане показан путь создателей техники в упорной гонке с крупнейшими государствами мира.
Издание предназначено для широкого круга любителей мемуарной литературы.У серці квітку пронести… : поетична збірка.

Збірка містить творчі роботи викладачів, співробітників, студентів та випускників Східноєвропейського університету економіки і менеджменту.
Розрахована на широке коло читачів.Вони прославили Черкащину : збірник

Пропонована книга є збіркою біографічних даних уродженців та жителів Черкащини, що зробили значний внесок у розвиток регіону та України. Зібрано біографії відомих управлінців, державних діячів, військових, науковців, діячів культури, спортсменів. Завдяки людям, життєві шляхи яких описано, Черкаський край є шанованим у нашій державі та відомий за її межами.Савченко С.О., Щербань В.М. Маркетингова політика розподілення

Навчальний посібник в послідовній та у доступній формі позволяе оволодіти основами організації та управління процесами розподілення продукції. До навчального посібника ввійшли найбільш принципові положення теорії та практики розподілення виробленої продукції, які в поєднанні із матеріалами інших навчальних дисциплін, допоможуть студентам економічних та технічних спеціальностей, аспірантам, викладачам вищих навчальних закладів усвідомити і освоїти концептуальні засади одного із важливих інстру¬ментів маркетингу.Р. А. Аблязов, Г. I. Падурець, С. О. Савченко, I. Б. Чудаєва Курс менеджменту для магістрів (системний підхід). Навчальний посібник

В навчальному посібнику в послідовній та у доступній формі розглянуті основні теоретичні положення системного підходу до менеджменту організацій. Особливістю посібника є те, що кожен розділ супроводжується аналітично-розрахунковими задачами та прикладами за матеріалами конкретних фірм, що дасть змогу читачам наблизитись до реальних умов і набути не тільки знань, навичок, а і відповідних результатів. В підручнику наведені результати досліджень закордонних авторів, які використовуються в магістерських програмах MBA (Master of Busines Administration). Це допоможе нашим студентам зробити перші кроки до опанування програм знаменитих шкіл бізнесу. Посібник розрахований на студентів економічних спеціальностей, викладачів вищих навчальних закладів, керівників фірм, спеціалістів та всіх тих, хто професійно цікавиться системним підходом до менеджменту організацій.Велика Вітчизняна: спогади дітей війни

Пропонуємо до Вашої уваги книгу «Велика Вітчизняна: спогади дітей війни».
Автори статей, працівники Східноєвропейського університету економіки і менеджменту, разом зі своїми матерями, бабусями, дідусями, своїми рідними і близькими відчули на собі, що таке війна, лихоліття, голод, холод, бомбардування, обстріли, каліцтво.
Книга присвячена 65-й річниці Перемоги у Великій Вітчизняній війні 1941-1945 рр.Наука-2010: проблеми та перспективи розвитку

Пропонуємо Вашій увазі тези виступів та доповідей учасників Всеукраїнської науково-практичної конференції «Наука-2010: проблеми та перспективи розвитку»Ус Г. О. Автоматизація побудови тестів в системі управління знаннями університету : монографія / Ус Г. О., Гадецька З. М. – Черкаси : Східноєвропейський університет економіки і менеджменту, 2011. – 164 с.

У роботі досліджено інформаційні процеси передавання (сприйняття) знань, представлено методи тестування успішності навчання як діалоговий процес. Встановлено адекватність тестів типам еротематичних питань (мета яких – здобуття нового знання), що дозволило побудувати логічну модель тестування знань на основі теорії. Виконано симуляцію діалогу «тьютор – слухач» програмними агентами. Розроблено архітектуру мультиагентного програмного засобу процесів сприйняття та контролю знань. Для студентів, аспірантів, розробників комп’ютерних систем, та викладачів ВНЗ, наукових працівників.Ус Г. О. Діагностика рівня знань користувачів у гібридних інтелектуальних середовищах : монографія / Г. О. Ус, М. Ф. Ус. –Черкаси : Східноєвропейський університет економіки і менеджменту, 2010. – 172 с.

Розглядаються питання створення інформаційних технологій для підвищення ефективності сприйняття інформації, асиміляції знань і синтезу оптимальних рішень користувачами систем підтримки навчання та професійної діяльності. на основі адаптивних інформаційних процесів з використанням когнітивних характеристик і станів людини шляхом зменшення інформаційного навантаження та, як наслідок, підвищення продуктивності праці користувачів. Запропоновано архітектуру, модель діалогу та шаблони проектування програмних засобів, які здійснюють адаптацію інформаційного потоку в напрямі «машина – користувач». Описано пілотні проекти програмні засобів, що реалізують елементи адаптивних інформаційних.

Для студентів, аспірантів, розробників комп’ютерних систем та викладачів ВНЗ, наукових працівників.Чмир І. О. Управління знаннями в комп’ютерних системах навчання та прийняття рішень : монографія / І. О. Чмир, Г. О. Ус. – Черкаси : Східноєвропейський університет економіки і менеджменту, 2010. – 260 с.

Досліджено інформаційні процеси передавання (сприйняття) знань, представлено методи тестування успішності навчання як діалоговий процес. Розроблено елементи теорії декларативно-процедурної дихотомії знань у діалоговому процесі і синтезована структура діалогової бази знань у термінах взаємодії двох програмних агентів, що реалізують цей діалоговий процес. Встановлено адекватність тестів типам еротематичних питань (мета яких – здобуття нового знання), що дозволило побудувати логічну модель тестування знань на основі теорії діалогу і забезпечило розробку алгоритмів та програм синтезу тестів. Виконано симуляцію діалогу «тьютор - слухач» програмними агентами. Розроблено архітектуру мультиагентної ГІС з використанням концепції діяльності інтелектуальних агентів, що симулюють процес сприйняття та контролю знань. Створено комплекс програмних засобів, які можуть виконувати функції інтелектуального тьютора.

Для студентів, аспірантів, розробників комп’ютерних систем та викладачів ВНЗ, наукових працівників.Ус Г. О. Теоретичні основи та проблеми управління знаннями в соціально-економічних системах / Г. О. Ус.– Черкаси : Східноєвропейський ун-т економіки і менеджменту, 2012. – 328 с.

Розглядаються принципи побудови систем управління знаннями (СУЗ) для об’єктів соціально-економічної сфери. Пропонуються моделі інформаційної взаємодії, моніторингу стану «інтелектуальних» агентів, адаптивні та організаційні механізми регулювання процесами життєвого циклу знань – від навчання до вирішення виробничих завдань. Наводяться приклади реалізації окремих складових СУЗ: моделі бізнес-процесів та ІТ-засоби управління формуванням змістом декларативних знань в умовах ВНЗ, автоматизації побудови тестів контролю знань, автоматичного формування альтернативного представлення знань у відповідності з перцептивними перевагами агентів, використання технологій дистанційної освіти для СУЗ.

Для студентів, аспірантів, розробників комп’ютерних систем та викладачів ВНЗ, наукових працівників.Селищев О. С. Практикум з мікроекономіки : збірник тестів і задач / О. С. Селищев. – Черкаси : Східноєвропейський університет економіки і менеджменту, 2012. – 182 с.

Цей практикум складений для вивчення навчальної дисципліни «Мікроекономіка».

Розібравши тести і задачі практикума, студент вільно і на високому рівні оволодіє теоретичними основами даної навчальної дисципліни.

Рекомендується для практичних занять і для індивідуальної роботи студентам економічних спеціальностей вищих навчальних закладів і викладачам.Голодов О. Г. Deutschland: Alltag, Bildung, Mentalität : навчальний посібник / О. Г. Голодов. – Черкаси : Східноєвропейський університет економіки і менеджменту, 2013. – 224 с. – [Нім., укр. мови].

Навчальний посібник Deutschland: Alltag, Bildung, Mentalität ґрунтується на необхідності вивчення іноземної мови за допомогою реального знайомства зі світом мови, що вивчається, тобто в ньому враховуються не лише особливості розмовно-побутової німецької мови, а й специфіка німецької ментальності, повсякденного життя і проблем. Пропоновані тексти підібрані з метою дати краєзнавчу інформацію про різноманітні сторони повсякденного життя та побуту у сучасній Федеративній Республіці Німеччина та найповніше відобразити специфіку німецького побуту і ментальності, тобто особливості характеру й поведінки народу.

Посібник призначений для магістрів і студентів, які вивчають німецьку мову як одну зі спеціальностей, вчителів, перекладачів, а також для всіх бажаючих удосконалити свою німецьку та більше дізнатися про специфіку життя у ФРН.Голодов О. Г. Bundesrepublik Deutschland Heute. Politik, Alltag, Mentalität : навч. посіб. / О. Г. Голодов. – Черкаси : Східноєвропейський університет економіки і менеджменту, 2012. – 302 с. – [Нім., укр. мови].

У навчальному посібнику “Bundesrepublik Deutschland Heute. Politik, Alltag, Mentalität” відтворений принцип необхідності вивчення іноземної мови з урахуванням не лише особливостей розмовно-побутової німецької мови, але й специфіки німецької ментальності, повсякденного життя, проблем та політики. Головне завдання посібника – сприяти розвитку навичок спонтанного мовлення.

Навчальний посібник призначений для магістрів і студентів, які вивчають німецьку мову як фахову дисципліну, а також для вчителів, перекладачів, всіх, хто бажає вдосконалити свої знання з німецької мови і дізнатися більше про специфіку життя у ФРН.Державне управління та місцеве самоврядування: актуальні проблеми та шляхи їх вирішення : збірник тез доповідей учасників Міжнародної науково-методичної конференції, Черкаси, 20 жовтня 2011 р. – Черкаси : СУЕМ, 2011. – 144 с. – [Укр., рос., англ. мови].

Матеріали конференції висвітлюють теоретичні та прикладні питання наукової діяльності у сфері державного управління та місцевого самоврядування. Збірник рекомендується для студентів, аспірантів, викладачів, науковців, а також фахівців-практиків, які цікавляться питаннями державного управління та місцевого самоврядування в Україні у сучасних умовах.Економіка та менеджмент підприємництва в параметрах національної економічної моделі України та в умовах глобалізації : збірник тез доповідей учасників наукової конференції, присвяченої 50-ти річчю першого космічного польоту Юрія Олексійовича Гагаріна, Черкаси, 14-15 квітня 2011 р.: у 2 т. – Черкаси : СУЕМ, 2011. – 384 с. – [Укр., рос., англ. мови].

Матеріали конференції висвітлюють теоретичні та прикладні питання наукової діяльності у сферах економіки та менеджменту. Збірник рекомендується для студентів, аспірантів, викладачів, науковців, а також фахівців-практиків, які цікавляться питаннями вдосконалення національної економічної моделі України в умовах глобалізації.Розвиток правової системи та державотворення в Україні: теорія та практика : збірник тез доповідей Міжнародної науково-практичної конференції, Черкаси, 15 листопада 2012 р. – Черкаси : СУЕМ, 2012. – 235 с. – [Укр., рос., англ., польська мови].

Матеріали конференції висвітлюють теоретичні та прикладні питання розвитку правової системи та державотворення в Україні. Збірник рекомендується для студентів, аспірантів, викладачів, науковців, а також фахівців-практиків, які цікавляться питаннями правознавства та державотворення в Україні.Економічне моделювання та інформаційні технології в управлінні соціально-економічними процесами : збірник тез доповідей учасників міжнародної науково-практичної конференції, присвяченої 20-річчю СУЕМ, Черкаси, 20 грудня 2012 р. – Черкаси : СУЕМ, 2012. – 154 с. – [Укр., рос. мови].

Матеріали конференції висвітлюють теоретичні та прикладні питання наукової діяльності у сферах економіки і менеджменту, розкривають основні засади моделювання процесів та використання інформаційних технологій в управлінні економічними об’єктами та соціальними комунікаціями. Збірник рекомендується для студентів, аспірантів, викладачів, науковців, а також фахівців-практиків, які цікавляться питаннями управління соціально-економічними процесами з метою вдосконалення національної економічної моделі України.Актуальні проблеми перекладознавства, зарубіжної літератури. Педагогічні студії : збірник тез доповідей учасників Міжвузівської науково-практичної конференції, Черкаси, 28 березня 2012 р. – Черкаси : СУЕМ, 2012. – 92 с. – [Укр., рос., англ., нім. мови].

Матеріали конференції висвітлюють теоретичні та прикладні питання наукової діяльності у сфері перекладознавства, літературознавства, методики та педагогіки. Збірник рекомендується для студентів, аспірантів, викладачів, а також фахівців-практиків, які цікавляться питаннями теорії та практики перекладу, літературознавства, сучасної методики та педагогіки.Методологічні та практичні аспекти менеджменту в параметрах національної економічної моделі : збірник тез доповідей учасників Міжнародної науково-практичної конференції, присвяченої 51-й річниці першого космічного польоту Ю. О. Гагаріна, Черкаси, 12-13 квітня 2012 р. –Черкаси : СУЕМ, 2012. – 528 с. – [Укр., рос., англ. мови].

Матеріали конференції висвітлюють теоретичні та прикладні питання наукової діяльності у сферах економіки та менеджменту. Збірник рекомендується для студентів, аспірантів, викладачів, науковців, а також фахівців-практиків, які цікавляться питаннями вдосконалення національної економічної моделі України в умовах глобалізації.Проблеми формування систем управління в умовах глобалізації: теорія, методологія, практика : збірник тез доповідей учасників Міжнародної науково-практичної конференції, Черкаси, 18-19 квітня 2013 р. : – Черкаси : СУЕМ, 2013. – 270 с. – [Укр., рос., англ. мови].

Матеріали конференції висвітлюють теоретичні та прикладні питання наукової діяльності у сферах економіки та менеджменту. Збірник рекомендується для студентів, аспірантів, викладачів, науковців, а також фахівців-практиків, які цікавляться питаннями вдосконалення національної економічної моделі України в умовах глобалізації.Теоретико-методологічні і науково-практичні засади інформаційного, фінансового та облікового забезпечення розвитку економіки : збірник тез доповідей учасників Міжнародної науково-практичної конференції, Черкаси, 21–22 листопада 2013 р. – Черкаси : СУЕМ, 2013. – 182 с. – [Укр., рос. мови].

Матеріали конференції висвітлюють теоретичні та прикладні питання наукової діяльності у сферах економіки і менеджменту, розкривають основні засади моделювання процесів та використання інформаційних технологій в управлінні економічними об’єктами та соціальними комунікаціями. Збірник рекомендується для студентів, аспірантів, викладачів, науковців, а також фахівців-практиків, які цікавляться питаннями управління соціально-економічними процесами з метою вдосконалення національної економічної моделі України.Сучасні проблеми правової системи та державотворення в Україні : збірник тез доповідей учасників міжнародної науково-практичної конференції, Черкаси, 27-28 травня 2011 р. – Черкаси : СУЕМ, 2011. – 144 с. – [Укр., рос. мови].

Матеріали конференції висвітлюють теоретичні та практичні аспекти сучасної правової системи, процеси державотворення в Україні. Збірник рекомендується для студентів, викладачів, молодих науковців, аспірантів, вчених, а також фахівців-практиків, які цікавляться процесами вдосконалення правової системи в Україні.Міський науково-методичний семінар “Методика навчання та методологія досліджень у контексті пошуку міжпредметних зв’язків середньої і вищої школи” : матеріали засідань у Коледжі економіки і управління Східноєвропейського університету (20 червня 2012 р., 30 квітня 2013 р.) / за ред. доц. С. О. Шамари, доц. І. В. Захарової. – Черкаси : Східноєвропейський університет, 2013. – 68 с.

Збірник матеріалів щорічного науково-методичного семінару Коледжу економіки і управління Східноєвропейського університету спрямований на поглиблення співпраці вчителів загальноосвітніх шкіл й викладачів ВНЗ І-ІІ та ІІІ-ІV рівнів акредитації, пошук міждисциплінарних підходів у суспільно-гуманітарних і природничо-математичних науках, налагодження співпраці педагогів середньої і вищої школи у розрізі навчальної і науково-дослідницької діяльності.Кушнаренко Н.М., Нікітіна Т.В., Захарова І.В., Панченко П.П. Спеціальне документознавство : посібник. – Черкаси: СУЕМ, 2009. – 244 с. (гриф МОН України)

Навчальний посібник присвячений проблематиці спеціального документознавства відповідно до прийнятої в документознавчій науці концепції щодо структури сучасного документознавства.

Метою посібника «Спеціальне документознавство» є ознайомлення майбутніх фахівців зі спеціальності «Документознавство та інформаційна діяльність» з сучасними науковими підходами щодо змісту науки про документ, її об‘єкта, предмета, структури, теоретичними положеннями, нормативними вимогами щодо оформлення, складання, особливостями функціонування найбільш упорядкованих і нормативно регламентованих систем управлінської документації, вироблення у студентів системного уявлення про сутність, структуру, функції і різноманітність документів, які складають основу соціальної документної комунікації. Головним завданням даного посібника є ознайомлення студентів зі структурою, сутністю, функціями, особливостями створення і використання документів різних типів документації.

Автори посібника пропонують власне розуміння диференціації розглянутих у розділах посібника документів, об’єднаних, насамперед, у межах функціональних та між функціональних спеціальних систем документації.Захарова І.В. Становлення і еволюція вітчизняного діловодства : монографія. – Черкаси: СУЕМ, 2009. – 148 с.

Монографія присвячена питанням становлення та подальшої еволюції діловодства як складного, системного, динамічного явища, а також забезпечуючої функції державного управління і спеціальних видів діяльності упродовж його історичного розвитку. Виявлені основні форми діловодного обслуговування, охарактеризовані процеси документування на різних етапах і у межах різних державно-управлінських структур на основі уточненої схеми розвитку діловодства.

Студії з історії діловодства мають важливе значення для розвитку документознавства як самостійної наукової і навчальної дисципліни, серед завдань якого - вивчення історії документа, його форми і змісту, особливостей функціонування у певну історичну епоху, систем документації, залежностей від інших спеціальних історичних дисциплін.

Окреслено основні перспективні напрями регулювання сфери діловодства, проведення наукових досліджень, спрямованих на підвищення ефективності організації діловодства в Україні.Захарова І. В. Основи інформаційно-аналітичної діяльності : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / І. В. Захарова, Л. Я. Філіпова. - К. : Центр учбової літератури, 2013. - 335 с.

Даний навчальний посібник складений на основі програми підготовки фахівців з документознавства та інформаційної діяльності, якою передбачено вивчення навчальної дисципліни «Інформаційно-аналітична діяльність» (ІАД).

Основна мета курсу – опанування знань щодо теоретичних основ ІАД, організаційно-методичних засад реалізації ІАД в управлінській сфері та в галузі НТІ, типології інформаційно-аналітичних продуктів і послуг, методики їх створення і надання користувачам, підготовки інформаційно-аналітичних документів.