Education today, career tomorrow, success everyday!

Cпеціальності за галузями знань


Таблиця спеціальностей для здобуття освітнього ступеня магістра

Галузь знань

Спеціальність

Спеціалізація

(освітня програма)

/може повторювати назву спеціальності/

02

Культура і мистецтво

029

Інформаційна, бібліотечна та архівна справа

Документознавство та інформаційна діяльність

03

Гуманітарні науки

035

Філологія

Філологія: англійська, німецькамови

05

Соціальні та поведінкові науки

051

Економіка

Економіка підприємства

07

Управління та адміністрування

071

Облік і оподаткування

Облік, аудит і оподаткування

072

Фінанси, банківська справа та страхування

Фінанси, банківська справа та страхування

073

Менеджмент

Менеджмент

075

Маркетинг

Маркетинг

08

Право

081

Право

Правознавство

24

Сфера обслуговування

241

Готельно-ресторанна справа

Готельна і ресторанна справа


Таблиця спеціальностей для здобуття освітнього ступеня бакалавра

Галузь знань

Спеціальність

Спеціалізація

(освітня програма)

/може повторювати назву спеціальності/

02

Культура і мистецтво

022

Дизайн

Дизайн середовища та графічний

029

Інформаційна, бібліотечна та архівна справа

Документознавство та інформаційна діяльність

03

Гуманітарні науки

035

Філологія

Германські мови та літератури (переклад включно), перша - англійська

05

Соціальні та поведінкові науки

051

Економіка

Економіка підприємства

07

Управління та адміністрування

071

Облік і оподаткування

Облік, аудит і оподаткування

072

Фінанси, банківська справа та страхування

Фінанси, банківська справа та страхування

073

Менеджмент

Менеджмент

075

Маркетинг

Маркетинг

08

Право

081

Право

Правознавство

24

Сфера обслуговування

241

Готельно-ресторанна справа

Готельно-ресторанна справа

242

Туризм

Туризм


Таблиця спеціальностей для здобуття освітньо-професійного ступеня фаховий молодший бакалвр

Галузь знань

Спеціальність

Спеціалізація

(освітня програма)

/може повторювати назву спеціальності/

На базі повної загальної середньої освіти

02

Культура і мистецтво

029

Інформаційна, бібліотечна та архівна справа

Діловодство

05

Соціальні та поведінкові науки

051

Економіка

Економіка підприємства

07

Управління та адміністрування

071

Облік і оподаткування

Бухгалтерський облік

075

Маркетинг

Маркетинг

08

Право

081

Право

Правознавство

24

Сфера обслуговування

242

Туризм

Туристичне обслуговування

27

Транспорт

274

Автомобільний транспорт

Обслуговування та ремонт автомобілів і двигунів

На базі базової середньої освіти

02

Культура і мистецтво

029

Інформаційна, бібліотечна та архівна справа

Діловодство

05

Соціальні та поведінкові науки

051

Економіка

Економіка підприємства

07

Управління та адміністрування

071

Облік і оподаткування

Бухгалтерський облік

075

Маркетинг

Маркетинг

08

Право

081

Право

Правознавство

24

Сфера обслуговування

242

Туризм

Туристичне обслуговування

27

Транспорт

274

Автомобільний транспорт

Обслуговування та ремонт автомобілів і двигунів