Education today, career tomorrow, success everyday!

Напрями і ступені підготовки


Східноєвропейський університет економіки і менеджменту здійснює підготовку фахівців за ступеневою системою освіти:

МАГІСТР - БАКАЛАВР - ФАХОВИЙ МОЛОДШИЙ БАКАЛАВР.

Галузі знань та спеціальності: