Education today, career tomorrow, success everyday!Навчально-науково виробничий центр


Нині навчальна практика в ННВЦ є важливим етапом підготовки студентів до подальшої професійної діяльності. Провідні викладачі Східноєвропейського університету економіки і менеджменту, які мають значимі наукові здобутки і чималий досвід практичної роботи у виробничо-господарському та фінансовому секторах економіки України, допомагають сформувати у студентів навички роботи зі створення власної справи та закріпити на практиці теоретичні знання шляхом самостійного виконання різних фінансово-економічних функцій. Крім того, одним із перспективних напрямків діяльності ННВЦ є підготовка та перепідготовка кадрів у галузі малого та середнього бізнесу у рамках підвищення кваліфікації фахівців.

Навчально-науково-виробничий центр «Навчальний готель і ресторан»

Навчально-науково-виробничий центр «Юридична клініка»

Навчально-науково-виробничий центр «ІТ-компанія СУЕМ»

Навчально-науково-виробничий центр «Туристична агенція»

Навчально-науково-виробничий центр «Банк СУЕМ»

Навчально-науково-виробничий центр з підготовки гідів-перекладачів

НВВЦ: «Школа директорів з персоналу»