Education today, career tomorrow, success everyday!ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА


Електронна бібліотека (ЕБ) – це керований масив інформації у сукупності з відповідними сервісами, де інформація зберігається в цифрових форматах і доступна в комп'ютерній мережі.

Сучасна ЕБ забезпечує доступ до віддалених баз даних (БД), тобто надає якісний зв'язок і зручний пошук.

В нашому університеті традиційна бібліотека доповнена ЕБ як однією із складових інформаційного забезпечення читачів.

ЕБ університету передбачає розміщення електронних документів: навчальних посібників, підручників, періодичних видань та праць викладачів СУЕМ. Вона має захищений масив інформації, доступ до якого здійснюється лише в мережі університету СУЕМ.

Електронний фонд – організований масив електронних документів, об'єднаних за певною формальною ознакою. Електронний документ є множиною виділених (певним чином розмічених або позначених) даних на електронному носії інформації, доступних для користувача за допомогою персонального комп'ютера.

Із урахуванням сьогоднішніх вимог, досвіду розробки та експлуатації ЕБ:

  • забезпечує доступ до електронних ресурсів, що знаходяться в різних БД і фондах;
  • інтегрує інформаційні ресурси у сконструйованій БД і забезпечує ефективну навігацію в них;
  • надає якісні за змістом електронні документи (достовірні, оновлені та цікаві);
  • доступ до ЕБ університету можливий за адресою: http://10.10.2.7

ЕБ містить понад тисячу навчальних посібників, підручників та періодичних видань. Здійснюється регулярне поповнення. ЕБ поділена по тематичним категоріям (аудит, бухгалтерський, кадровий облік, економіка, фінанси, менеджмент, маркетинг, правова література, гуманітарні науки, природничі та технічні науки і т.д.)

Досвід створення і використання ЕБ показує, що вона має розглядатися як складова інформаційно-бібліотечного центру університету.

По мірі накопичення БД, покращення сервісів та спрощення доступу, ЕБ ставатиме основною частиною інформаційного забезпечення, як за обсягами інформації, так і за простотою доступу.

Повноцінне використання ресурсів ЕБ викладачами, науковцями, аспірантами та студентами підвищить ефективність наукових досліджень, якість освіти та прискорить створення і впровадження нових технологій навчання.