Education today, career tomorrow, success everyday!Система дистанційної освіти


СХІДНОЄВРОПЕЙСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ ВИКОРИСТОВУЄ ДИСТАНЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ ДЛЯ ІНТЕНСИВНОГО НАВЧАННЯ СТУДЕНТІВ ДЕННОЇ, ЗАОЧНОЇ ТА ДИСТАНЦІЙНОЇ ФОРМ НАВЧАННЯ.

 

Організаційна структура системи дистанційної освіти СУЕМ на даному етапі включає: існуючі організаційні структури ВНЗ, Центр дистанційного навчання, тьюторів, що працюють штатними викладачами кафедр, проректорат та технічну раду СУЕМ, Центри дистанційно-заочного навчання СУЕМ (ЦДЗН).

Дистанційна освіта – це форма навчання, рівноцінна з очною, вечірньою, заочною та екстернатом, що реалізується в основному за технологіями дистанційного навчання. Частина навчального процесу дистанційної освіти може здійснюватись за очною формою (складання іспитів, захист практичних і лабораторних робіт).

Дистанційне навчання реалізується на основі педагогічних, інформаційних та телекомунікаційних технологій.

Метою дистанційної освіти є надання освітніх послуг широким верствам населення за допомогою сучасних інформаційних технологій та створення умов для безперервного навчання впродовж життя.

Основними характеристиками дистанційної освіти можна вважати:

 • Гнучкість;
 • Комунікативність;
 • Модульність;
 • Економічність;
 • Соціальна рівність;
 • Професійність.

В університеті використовується спеціалізоване програмне забезпечення СДО «Прометей 4.3»:

 1. управління навчальним процесом
 2. розподіл прав доступу до освітніх ресурсів і засобів управління системою
 3. розмежування взаємодії учасників освітнього процесу
 4. ведення журналів активності користувачів навчального комплексу
 5. навчання і оцінка знань в середовищі Інтернет, в корпоративних і локальних мережах.

 

 

Електронні технології неперервної освіти в СУЕМ – це технології, що базуються на інформаційних комп’ютерних та телекомунікаційних і інших засобах спілкування викладача і студента для забезпечення всіх форм навчання всіх освітньо-квалфікаційних рівнів. Дистанційне навчання орієнтоване на великі потоки слухачів, тому запорукою успіху є ефективне управління навчальним процесом.

 

Центр дистанційно-заочного навчання

тел. (0472)71-19-92

email: cdzn@cim.uch.net